Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the local government budget on the example of the Stara Biała commune

Żaneta Biernat

Abstract

The purpose of this work was to analyze and evaluate the budget of the local government unit. This was presented on the example of the commune budget Stara Biała in years 2013-2016. The work consists of three chapters. The first chapter presents the concept and the essence of territorial self-government. It also contains the characteristics of the commune, which is one of the three levels of the territorial division of the state. The second chapter is devoted to the concept and the essence of the budget of the local government unit. This part of the work also presents organizational units of the local public finance sector, explains the budget procedure in the commune and presents the characteristics of income and expenditure in the commune. The third chapter features the municipality of Stara Biała and the analysis of income and expenditure of the commune in 2013-2016. The work was written on the basis of specialist literature in the field related to the local government budget. The knowledge contained in the work was taken from websites and statistical data on the Stara Biała commune.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Żaneta Biernat (CESS) Żaneta Biernat,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i ocena budżetu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Stara Biała
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
budżet, samorząd, gmina Stara Biała
Keywords in English
budget, autonomy, commune Stara Biała
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była analiza i ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zostało to przedstawione na przykładzie budżetu gminy Stara Biała w latach 2013-2014. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie i istotę samorządu terytorialnego. Zawiera również charakterystykę gminy, która jest jedną z trzech poziomów podziału terytorialnego państwa. Rozdział drugi poświęcony został pojęciu i istoty budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W tej części pracy zaprezentowano także jednostki organizacyjne samorządowego sektora finansów publicznych, objaśniono procedurę budżetową w gminie oraz przedstawiono charakterystykę dochodów i wydatków w gminie. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki gminy Stara Biała oraz analizy dochodów i wydatków owej gminy w latach 2013-2016. Praca została napisana na podstawie specjalistycznej literatury z dziedziny związanej z budżetem samorządowym. Wiedza zawarta w pracy zaczerpnięta była również ze stron internetowych oraz danych statystycznych dotyczących gminy Stara Biała.
File
  • File: 1
    1110657.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30514

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95569949957746d991c4107646bd42d3/
URN
urn:pw-repo:WUT95569949957746d991c4107646bd42d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page