Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Enterprise Architecture Modeling and Development Management Using Metastorm Tools

Wawrzyniec Kowalczyk

Abstract

This document presents the author’s concept of an information and management system supporting operations and strategic development of a modem process-oriented enterprise. The research is focused on the possibilities of exploiting Metastonn Enterprise package (and some additional tools) in CFC Polska Sp. z o.o. which expressed its interest in the oBE’ering hereby introduced. The thesis concentrates around methodologies of building and using the system, as a dynamically evolving integrated business process platform enabling the achievement and maintenance of competitive advantage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wawrzyniec Kowalczyk (FEIT/ICS) Wawrzyniec Kowalczyk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Modelowanie architektury korporacyjnej i zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa przy użyciu pakietu Metastorm Enterprise
Supervisor
Krzysztof Pieńkosz (FEIT/AK) Krzysztof Pieńkosz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001031
Keywords in Polish
architektura korporacyjna, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, procesowa organizacja zarządzania, audyt, analiza biznesowa, modelowanie, zarządzanie procesami biznesowymi
Keywords in English
Enterprise Architecture, Enterprise Development Management, Process Governance, Audit, Business Analysis, Modeling, Business Process Management
Abstract in Polish
Streszczenie pracy w języku polskim. Niniejsza praca przedstawia autorską koncepcję systemu informacyjno-zarządczego, wspierającego działalność i rozwój strategiczny nowoczesnej organizacji zorientowanej procesowo. Przedmiotem badań jest możliwość wykorzystania do tych celów pakietu Metastorm Enterprise (oraz innych narzędzi) w firmie UPC Polska Sp. z o.o., zainteresowanej wysunifl tu propozycją. Temat przewodni stanowią metodyki budowy i eksploatacji wspomnianego systemu, jako dynamicznie ewoluującej, zintegrowanej platformy procesów biznesowych, umożliwiajej wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT954bf2432c9d4d77b7f70f843e03ae4e/
URN
urn:pw-repo:WUT954bf2432c9d4d77b7f70f843e03ae4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page