Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The adjustment of clutch parameters connecting IC engine with the shaft of two steps of freedom planetary gear in hybrid drive

Jakub Rochowicz

Abstract

In this work, the author discusses both current changes in the automotive industry as well as the general description and characteristics of hybrid vehicles. In order to explain what a hybrid vehicle really is, author does not only indicate common features which unite it with a classic car, but also emphasizes the differences between them. Author also reviews various types of hybrid vehicles and explains how to differentiate between energy sources which power the drive system. However, the main goal of the work is to design a clutch which connects the planetary gear to the shaft of an internal combustion engine. In this case, the clutch does not have a typical function as in a classic-driven car, where it connects the combustion engine with gearbox. That specific type of clutch is necessary, because in a hybrid vehicle, the power transfer from primary energy source is not always desired. Using the Matlab-Simulink program, the author proceeds to create a vehicle model based on the basic parameters of the car and the driving cycle. After proposing the clutch control strategy and creating a planetary gear model, he presents its proper speeds and torques. Then, the maximum torque transmitted by the clutch and its dynamic friction torque are determined. On their basis, a number of clutch parameters such as thickness and diameter of the facing will be determined at the final stage. In addition, the author also checks the operational strength of the clutch by specifying the unit friction work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Rochowicz (FACME) Jakub Rochowicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów sprzęgła łączącego silnik spalinowy z danym wałem przekładni planetarnej w napędzie hybrydowym
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Antoni Szumanowski (FACME/ICME) Antoni Szumanowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2165
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
napęd hybrydowy, przekładnia planetarna, sprzęgło, cykl jazdy
Keywords in English
hybrid drive, planetary gear, clutch, driving cycle
Abstract in Polish
W niniejszej pracy autor omawia zachodzące obecnie zmiany w przemyśle motoryzacyjnym oraz przedstawia ogólny opis i charakterystykę pojazdów hybrydowych. W celu objaśnienia czytelnikowi, czym tak naprawdę jest taki pojazd, wskazuje jednocześnie wspólne cechy, które łączą go z klasycznym samochodem oraz stara się podkreślić różnice między nimi. Dokonuje również przeglądu różnych typów pojazdów hybrydowych oraz wyjaśnia, w jaki sposób rozróżnia się źródła energii zasilające układ napędowy. Jednak głównym celem pracy jest dobór sprzęgła łączącego przekładnię planetarną z wałem silnika spalinowego. Sprzęgło te w tym przypadku nie pełni typowej funkcji jak w samochodzie o napędzie klasycznym, gdzie łączy silnik spalinowy ze skrzynią biegów. Jest ono niezbędne, ponieważ w pojeździe hybrydowym nie zawsze zachodzi potrzeba przekazywania mocy ze źródła pierwotnego do układu napędowego. Korzystając z programu Matlab-Simulink, autor przechodzi do stworzenia modelu pojazdu w oparciu o podstawowe parametry samochodu oraz cykl jazdy. Po stworzeniu modelu przekładni planetarnej oraz zaproponowaniu strategii sterowania sprzęgłem, przechodzi do przedstawienia tego, jak prezentują się prędkości oraz momenty obrotowe. Następnie określany jest maksymalny moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło oraz jego dynamiczny moment tarcia. To na ich podstawie w końcowym etapie określi szereg parametrów sprzęgła takich jak grubość i średnica okładzin. Poza tym, autor sprawdza również wytrzymałość eksploatacyjną sprzęgła określając jednostkową pracę tarcia.
File
  • File: 1
    Rochowicz_Jakub_INZ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34720

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT950f0ee83f4e4d239e872a204b12768e/
URN
urn:pw-repo:WUT950f0ee83f4e4d239e872a204b12768e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page