Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie flotą samochodową Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Michał Rosikiewicz

Abstract

IT system project
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Rosikiewicz Michał Rosikiewicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM/BITD) Janusz Zawiła-Niedźwiecki,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Business Informatics (FoM/BITD)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Keywords in Polish
system informatyczny, zarządzanie
Keywords in English
IT system, management
Abstract in Polish
Projekt systemu informatycznego

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9504565fb9ba44f29d8c3029f17758f0/
URN
urn:pw-repo:WUT9504565fb9ba44f29d8c3029f17758f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page