Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a conference game for mobile devices using geoinformation technologies

Monika Aleksandra Kwiatkowska

Abstract

The aim of this work was to develop a mobile application that is an outdoor game Treasure Hunters supported by Android and iOS operating systems. Game is dedicated to participants of the International Geodesy Student Meeting that will be organized in Warsaw. It can also be adapted for use at other conferences, meetings and workshops. In the first part of the work, the most important aspects related to the concept of games, geocaching and gamification were discussed. Next chapter describes the development of the mobile applications market, especially the cross-platform React Native technology. An important stage of the work was the analysis of similar applications currently available on the mobile applications market in order to determine the potential expectations of users. In the last part of work the author provides information about all tools that were used during application implementation. Moreover, a set of functional and technical requirements have also been described. In the practical part, great emphasis was placed on the design of the game structure, which mainly consisted of mechanics, tasks, scenario, scoring and rewarding system. Graphical user interfaces were designed to define the initial concept of the application. The most extensive part of the work was the implementation of individual elements of the application. At this stage, structure of the entire application, all used libraries, screens and most important functionalities implemented within application were described. One of the last stages was testing. It was divided into indoor and outdoor ones. Finally, conclusions drawn during the creation of this work and the perspective of development of application were specified.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Aleksandra Kwiatkowska (FGC) Monika Aleksandra Kwiatkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie gry konferencyjnej na urządzenia mobilne wykorzystującej technologie geoinformacyjne
Supervisor
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Marciniak (FGC/DC) Jacek Marciniak,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
geoinformatyka, grywalizacja, gra terenowa, aplikacje mobilne, React Native, geocaching
Keywords in English
geoinformatics, gamification, outdoor game, mobile applications, React Native, geocaching
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było opracowanie aplikacji mobilnej stanowiącej grę terenową Treasure Hunters obsługiwaną przez systemy operacyjne Android oraz iOS. Gra ta dedykowana jest uczestnikom Międzynarodowego Spotkania Studentów Geodezji organizowanego w Warszawie, może być także dostosowana do wykorzystania podczas innych konferencji, spotkań i warsztatów. W pierwszej części pracy omówione zostały najważniejsze aspekty związane z pojęciem gier, geocachingu oraz grywalizacji. Istotną część pracy stanowi rozdział poświęcony rozwojowi rynku aplikacji mobilnych, a szczególnie technologii cross-platformowej React Native. Ważnym etapem pracy była analiza podobnych aplikacji dostępnych obecnie na rynku urządzeń mobilnych w celu określenia potencjalnych oczekiwań użytkowników. Opisane zostały również wszystkie zastosowane środki implementacyjne i narzędziowe oraz postawione wymagania funkcjonalne i techniczne. W części praktycznej duży nacisk położono na zaprojektowanie konstrukcji gry, na którą składały się przede wszystkim mechanika, zadania, scenariusz oraz system punktowania i nagradzania użytkowników. Zaprojektowano również graficzne interfejsy użytkownika pozwalające zdefiniować wstępną koncepcję aplikacji. Najbardziej rozbudowany fragment pracy stanowiła implementacji poszczególnych elementów aplikacji. Na tym etapie opisane zostały zastosowane biblioteki, kolejno omówiona struktura całej aplikacji, a następnie wszystkie wykorzystywane ekrany wraz z zaimplementowanymi w nich najistotniejszymi funkcjonalnościami. Jednym z ostatnich etapów było przeprowadzenie testów. Zostały one podzielone na stacjonarne i terenowe. Końcowy fragment pracy stanowią wnioski oraz perspektywa rozwoju aplikacji.
File
  • File: 1
    Opracowanie_gry_konferencyjnej_na_urządzenia_mobilne_wykorzystującej_technologie_geoinformacyjne.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27426

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95018d292bc74da19e934896e5134644/
URN
urn:pw-repo:WUT95018d292bc74da19e934896e5134644

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page