Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of the influence of graphene oxide on rheological properties and the ability to absorb the impact force of shear thickened fluids

Maciej Adam Daukszo

Abstract

The subcject of this study were shear thickening fluids based on PPG2000 and LDB12000D glycols. The glycols were mixed with Nan-o-Sil or KE-P10 silicas with additon of graphene oxide. The main goal of this study was to examine the effect of fillers on the properities of shear thickening fluids for use in force absorbing systems. At the beginning the components of the STFs were examined. Using a scanning electron microscope, images of silicas and graphene oxide were taken. Then shear thinckenig fluids were made. The processing consisted of mixing the fillers with glycols. Rheological properities of manufactured materials were analyzed on a rotary rheometer. The fluids, with the best properities, were chosen for mixing with graphene oxide. The manufactured materials, with graphene oxide, were examined for ability to absorb impact force. The best fluids were selected on the basis of all the tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Adam Daukszo (FMSE) Maciej Adam Daukszo,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Określenie wpływu tlenku grafenu na właściwości reologiczne oraz zdolność do absorbcji siły uderzenia cieczy zagęszczanych ścinaniem
Supervisor
Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002382
Reviewers
Rafał Wróblewski (FMSE/DCFM) Rafał Wróblewski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Ciecze zagęszczanie ścinaniem, skaningowa mikroskopia elektronowa, właściwości reologiczne, absorpcja siły uderzenia, glikol polipropylenowy, krzemionka koloidalna, tlenek grafenu
Keywords in English
Shear thickening fluids, scanning electron microscopy, rheological properties, absorption of impact force, polypropylene glycol, colloidal silica, graphene oxide
Abstract in Polish
Przedmiotem badań pracy inżynierskiej były ciecze zagęszczane ścinaniem na bazie glikoli PPG2000 oraz LDB12000D, które zostały połączone z krzemionką Nan-o-Sil lub KE-P10, a następnie tlenkiem grafenu. Celem pracy było zbadanie wpływu napełniaczy na właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem, do zastosowania w układach absorbujących siłę uderzenia. Początkowo zostały przebadane substraty, które następnie użyto do wytworzenia cieczy zagęszczanych ścinaniem. Przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego wykonano obserwacje krzemionek oraz tlenku grafenu. Następnie wytworzone zostały ciecze zagęszczane ścinaniem. Wytworzenie cieczy polegało na zmieszaniu napełniaczy w odpowiedniej ilości z glikolem PPG2000 lub LDB12000D. Wytworzone ciecze zbadano pod kątem właściwości reologicznych na reometrze rotacyjnym. Ciecze o najlepszych właściwościach wybrano do zmodyfikowania ich tlenkiem grafenu i następnie wytworzone materiały zbadano pod kątem zdolności absorpcji siły uderzenia. Na podstawie wszystkich badań dokonano selekcji najlepszych cieczy.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Maciej_Daukszo_WIM_275038.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30773

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT94e56e3efef84e4b81bea10a5322cf1a/
URN
urn:pw-repo:WUT94e56e3efef84e4b81bea10a5322cf1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page