Mobile Galler - a Multimedia System sof Symbian OS Devices

Maciej Gawroński

Abstract

This thesis concerns creating applications for mobile devices which rtm on the Symbian operating system. The paper describes the rules of programming on these devices and the technotogies that they offer, like Bluetooth wireless communication, UPS localization or camera. Within the confines of this thesis a multimedia system was created, consisting of a client application, which takes a photo, retrieves the current geographical localization and sends the gathered data through Internet, and a server application which saves the sent data and shows the photos placed on an Internet map.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Maciej Gawroński (FEIT / IN)
Maciej Gawroński,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishMobilna galeria - multimedialny system na urządzenia z systemem operacyjnym Symbian
Supervisor Piotr Gawrysiak (FEIT / IN)
Piotr Gawrysiak,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000883
Keywords in PolishSymbian, S60, Bluetooth, UPS, Google Maps
Keywords in EnglishSymbian, S60, Bluetooth, UPS, Google Maps
Abstract in PolishNiniejsza praca dotyczy tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne z systemem operacyjnym Symbian. Zostały w niej opisane zasady programowania na ww. urządzenia oraz technologie na nich dostępne, takie jak łączność bezprzewodowa Bluetooth, lokalizacja UPS czy aparat fotograficzny W ramach pracy stworzono muttimediaLny system złożony z aplikacji klienckiej pozwalającej na zrobienie zdjęcia, pobranie lokalizacji geograficznej i przesłanie tych danych przez Internet, oraz z aplikacji serwerowej zapisuj âcej przesłane dane i prezentuj ącej zdjęcia na mapie internetowej.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?