Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wpływu parametrów kinematycznych i dynamicznych w wybranych stawach na efektywność pchnięcia kulą

Adam Chmielewski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Chmielewski (FPAE) Adam Chmielewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
39
Internal identifier
MEL; PD-3581
Reviewers
Cezary Rzymkowski (FPAE/IAAM) Cezary Rzymkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Chmielniak (FPAE/IAAM) Andrzej Chmielniak,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
biomechanika, pchnięcie kulą, analiza ruchu w sporcie, program AnyBody
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Pchnięcie kulą jest konkurencją lekkoatletyczną wymagającą rozwinięcia dużej siły przez zawodnika. Cały ruch wykonywany jest w przeciągu krótkiego czasu i musi być wykonany w ściśle określony sposób aby nie popełnić błędu i uzyskać zadowalający rezultat. Celem pracy dyplomowej była analiza przebiegu parametrów kinematycznych i dynamicznych w wybranych stawach i generowania lub absorpcji energii pomiędzy segmentami ciała sportowca. Do pomiarów położenia w przestrzeni 34 punktów na ciele zawodników wykorzystano system Vicon znajdujący się w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie połączony z zestawem platform dynamometrycznych. W nagraniach wzięło udział sześciu sportowców na różnym etapie kariery. Ostatecznie ze względów technicznych w pracy wykorzystano nagrania dla 4 zawodników. Ruch każdego zawodnika wykonującego pchnięcie kulą techniką z doślizgu analizowano biorąc pod uwagę przedział czasu pomiędzy fazą lotu aż do momentu kiedy kula opuszcza rękę zawodnika. Mając dane na temat obciążenia i ruchu ciała sportowca możliwe było obliczenie wartości kinematycznych i dynamicznych, do czego zastosowano program obliczeniowy stworzony przez firmę AnyBody Technology, a następnie obliczono moce jakie były generowane lub absorbowane w stawach ciała. Program bazuje na modelu człowieka, stworzonym według metody układów wieloczłonowych, zmodyfikowanym w ten sposób aby posiadał 37 stopni swobody
File
  • File: 1
    praca inż Adam Chmielewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7320

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT94bcac7f647b48a784e8a34391bb17df/
URN
urn:pw-repo:WUT94bcac7f647b48a784e8a34391bb17df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page