Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of computer systems' performance

Jakub Maleszewski

Abstract

The main goal of this thesis was to create and examine a number of test scenarios based on selected computer benchmarks. The study was to highlight problems related to the benchmarking process and to show how to perform it correctly using several examples. Special attention was drawn to the need of monitoring performance counters provided by an operating system and the ways to read their values. The author proposed classification of benchmarks incorporating description and characteristics of selected applications. The Phoronix Test Suite utility was used to perform the test scenarios. Thanks to the open source code it was possible to make modifications extending the functionality of the suite in terms of performance monitoring during the tests. The thesis author’s modifications were added to the official release of the suite. They were also used in this paper as a source of additional information for the benchmark result analysis and description of appplications’ characteristics. Issues covered by the studies involved the effect of compiler’s optimizations on the performance of compiled application and the dependence of benchmark results on the input data they process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Maleszewski (FEIT) Jakub Maleszewski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie wydajności systemów komputerowych
Supervisor
Janusz Sosnowski (FEIT/ICS) Janusz Sosnowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
31/16 (2145)
Reviewers
Janusz Sosnowski (FEIT/ICS) Janusz Sosnowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Wytrębowicz (FEIT/ICS) Jacek Wytrębowicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
testowanie wzorcowe, benchmarki wydajnościowe, liczniki wydajności, monitorowanie
Keywords in English
performance benchmarks, performance counters, monitoring
Abstract in Polish
Celem pracy było przygotowanie i zbadanie scenariuszy testowych mierzenia wydajności komputerów (benchmarków). Badania miały zwrócić uwagę na szereg problemów związanych z procesem testowania wzorcowego oraz na przykładach przybliżyć czytelnikowi prawidłowy jego przebieg. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę monitorowania parametrów pracy komputera przy użyciu udostępnianych przez system operacyjny liczników wydajności oraz opisano metody ich odczytu. Zaproponowana została klasyfikacja benchmarków uwzględniająca opis i cechy charakterystyczne wybranych programów tego typu. Do realizacji scenariuszy tekstowych wykorzystano aplikację Phoronix Test Suite, która została dostosowana do potrzeb pracy. Korzystając z otwartości źródeł, wprowadzono do nich modyfikacje poszerzające oferowane przez aplikację możliwości monitorowania systemu w trakcie procesu testowania wzorcowego. Zmiany te trafiły do oficjalnego wydania programu. Wykorzystano je również w przeprowadzonych badaniach jako źródło dodatkowych danych do analizy wyników i określenia charakterystyki testowanych scenariuszy. Badania objęły m.in. analizę wpływu optymalizacji kompilatora na wydajność wynikowej aplikacji oraz zależność rezultatów benchmarków od typu danych wejściowych, które przetwarzają.
File
  • File: 1
    PDI - Maleszewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9844

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT94a2a54b599d432eaf00b036c417e2ec/
URN
urn:pw-repo:WUT94a2a54b599d432eaf00b036c417e2ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page