Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza doboru technologii baterii przy różnych trybach pracy

Magdalena Męczyńska

Abstract

The work contains an analysis of the use of energy storage made of accumulator batteries for a given operating mode. To begin with, the general factors and determinants relevant to the date of energy storage have been described. Then, various types of energy storage were briefly characterized depending on the storage method, in particular storage using electrochemical processes - using batteries - and supercapacitors. They were presented in terms of the structure and processes occurring in them, what is more, their main areas of applications were listed due to the coefficients and parameters describing them. Subsequently, different modes of work have been discussed, including all relevant factors characterizing the given profile and the most important parameters determining the choice of the warehouse. Economic conditions such as the availability of technologies were analyzed, as well as technical parameters that could affect the cost-effectiveness of selecting a given storage tank technology and compared the parameters of sources and warehouses in terms of their compatibility in order to use the system more efficiently in the processes of accumulation and energy consumption for utility purposes.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Magdalena Męczyńska (WMEiL) Magdalena Męczyńska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Analiza doboru technologii baterii przy różnych trybach pracy
Promotor
Sławomir Bielecki (WMEiL/ITC) Sławomir Bielecki Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
46
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-5225
Recenzenci
Sławomir Bielecki (WMEiL/ITC) Sławomir Bielecki Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Tadeusz Skoczkowski (WMEiL/ITC) Tadeusz Skoczkowski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
baterie, akumulatory, magazynowanie energii, tryby pracy, charakterystyka pracy
Słowa kluczowe w języku angielskim
batteries, accumulators, energy storage, operating modes, operating characteristics
Streszczenie w języku polskim
Praca zawiera analizę zastosowania magazynów energii złożonych z baterii akumulatorów do danego tryby pracy. Na początek opisane zostały ogólne współczynniki i uwarunkowania istotne w odniesieniu do terminu akumulowania energii. Następnie krótko scharakteryzowane zostały różne rodzaje zasobników energii w zależności od sposobu magazynowania, a w szczególności magazynowania za pomocą procesów elektrochemicznych – z wykorzystaniem baterii - oraz superkondensatorów. Zostały one przedstawione pod względem budowy i procesów w nich zachodzących, co więcej wymienione zostały ich główne obszary zastosowań ze względu na opisujące je współczynniki i parametry. Kolejno omówione zostały odmienne tryby pracy z uwzględnieniem wszelkich istotnych czynników charakteryzujących dany profil oraz najważniejszych parametrów decydujących o doborze magazynu. Analizowane zostały ekonomiczne uwarunkowania takie jak dostępność technologii, ale też parametry techniczne mogące mieć wpływ na opłacalność wyboru danej technologii zasobnika oraz porównane zostały parametry źródeł oraz magazynów pod względem ich kompatybilności w celu efektywniejszego wykorzystania układu w procesach akumulowania oraz poboru energii do celów użytkowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_Magdalena_Męczyńska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32655

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT947f1e015acd46f29f0724e31c305512/
URN
urn:pw-repo:WUT947f1e015acd46f29f0724e31c305512

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony