Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowo-konwekcyjnego

Marek Malenka

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Malenka (FEE) Marek Malenka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-10-2009
Issue date (year)
2009
Pages
10
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania,ogrzewanie podłogowo-konwekcyjne
Keywords in English
central heating installation, floor-convection heating
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska zawiera projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego,wielorodzinnego typu MDM w Słominie. Zaprojektowano system rozdzielaczowy z układem mieszającym do podłączenia ogrzewania podłogowego. Instalacja została zaprojektowana na podkładzie architektonicznym budynku wielorodzinnego typu MDM. Budynek posiada 3 kondygnacje z poddaszem nieużytkowym. Znajduje się w nim 8 mieszkań. Całkowita kubatura ogrzewana budynku to 2000m3 a powierzchnia 741 mz. Budynek jest obiektem wolnostojącym znajdującym się w III strefie klimatycznej w Słominie. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programów z »serii „Audytor” autorstwa p. Piotra Wereszczyńskiego, materiałów producentów bądź zapytań bezpośrednio skierowanych do działów techniczno-handlowych danej firmy. Obliczenia strat ciepła zostały wykonane zgodnie z normą PN-B-03406. Obliczono zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku 41,5kW. Następnie nałożono instalację na rzuty architektoniczne budynku, wraz z lokalizacją kotłów, rozdzielaczy -i grzejników. Potem, wprowadzono poszczególne obciążenia cieplne pomieszczeń do programu „Audytor CO” i obliczono nominalne średnice rur zasilających i powrotnych do grzejników, średnice rur do podłączenia kotła oraz wielkości grzejników. Dobrana została także armatura odcinająca i zawory mieszające do układów zmieszania. Następnie dobrano pompy do układów mieszających przed grzejnikami podłogowymi. Aby nie zapełniać opracowania wynikami w formie tabelarycznej,przedstawiono tylko część z nich, a resztę naniesiono na rysunki, znajdujące się na końcu pracy. Projekt zawiera założenia projektowe, rozwiązania techniczne, wytyczne branżowe, wykaz podstawowych urządzeń i materiałów oraz pełną dokumentację rysunkową.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9469bcc947234e0a9bf310c7864d667b/
URN
urn:pw-repo:WUT9469bcc947234e0a9bf310c7864d667b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page