Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the IT system supporting builders and design office management "Fincomfort"

Barbara Joanna Sewerynik

Abstract

The subject of the thesis is the design and implementation of the IT system supporting builders and design office management. The main goal is to create an internet application which stores the input in a database. Thanks to that the data input will be automatic, the data will be sorted, which will make reporting an easier process. The thesis consists of theoretical part which covers the following issues: IT system, Databases - types and description of database creation process and its implementation. The design part includes assumptions, requirements and system functionalities crucial to database project accomplishment and application implementation. The system is made by PHP scripting language while the database by MySQL. The access to the application is by browser. All deliveries have been tested and are ready to be implemented in the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Joanna Sewerynik (FoM) Barbara Joanna Sewerynik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie biurem projektowo-budowlanym "Fincomfort"
Supervisor
Michał Krawczyński (FoM) Michał Krawczyński,, Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Faculty of Management (FoM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz A. Grzeszczyk (FoM/CMP) Tadeusz A. Grzeszczyk,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Michał Krawczyński (FoM) Michał Krawczyński,, Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, baza danych, aplikacja
Keywords in English
IT system, Database, Application
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagający zarządzanie biurem projektowo-budowlanym. Głównym celem było stworzenie aplikacji internetowej w której wprowadzane informacje są odkładane w bazie danych. Dzięki temu wprowadzanie danych firmy będzie zautomatyzowane, dane będą uporządkowane i ułatwi to bieżące raportowanie. Praca składa się z części teoretycznej w której poruszane są następujące zagadnienia: pojęcie systemu informatycznego, pojęcia związane z bazami danych, jej rodzaje oraz opis narzędzi potrzebnych do wykonania bazy danych i implementacji systemu. W części projektowej zostały zebrane założenia, wymagania oraz funkcjonalności systemu niezbędne do wykonania projektu bazy danych i implementacji aplikacji. System został stworzony przy użyciu języka skryptowego PHP natomiast baza danych przy użyciu MySQL. Dostęp do aplikacji odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Stworzone rozwiązania zostały przetestowane i są gotowe do wdrożenia w firmie.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Barbara_sewerynik_246589.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30395

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9456bfaca2a34148b523a94d77aa1fbd/
URN
urn:pw-repo:WUT9456bfaca2a34148b523a94d77aa1fbd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page