Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF STATE AID IN THE ACQUISITION OF HOUSING FOR YOUNG PEOPLE AS PART OF A HOUSING SUPPORT POLICY IN FULFILLING FAMILIES’ HOUSING NEEDS

Paulina Niedźwiadek

Abstract

The aim of this thesis entitled " The governament’s program of state aid in the acquisition of housing for young people as part of a housing support policy in fulfilling families’ housing needs " was to present the current legal solutions to support young people and families in fulfilling families’ housing needs. Special emphasis was put on Act of 27 September 2013 state aid in the acquisition of a first home by young people and the government support program "Home for the Young", which functions on this act. This solution constitutes connection of housing policy and pro-family policy in Poland. Thesis consists of four parts. In the first place have been discussed functions of the state, and issues related to housing policy and presented the most important information about the act on state aid in the acquisition of a first home by young people Then presented the main rules of the program under the act state aid in the acquisition of a first home by young people. Speaking about the rule of support for young people was indication how to understand the young person and the age limit for young people. Analyzing the principle of state aid in the purchase of a first home has been taken of the fact that it must be first home for the beneficiary of the program. Underlining financing own contribution occurred when discussing the rules of financial support. Next are described the principles of settlement and granting financial support. Presented regulations on the procedure for granting financial support and co-operation between the institutions that implement the program Another part includes the analysis of the realization of the government’s program "Home for the Young" before and after the entry of the act amending the act on state aid in the acquisition of a first home by young people. Based on this comparison it was able to determine that, although the change hasn’t removed all doubt regulators, it has caused a significant increase in interest in the program "Home for the Young". Moreover, it increased its family-oriented character by eliminating some of the requirements for families who are raising at least three children.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Niedźwiadek (FASS) Paulina Niedźwiadek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jako element polityki wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
Supervisor
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
państwo, polityka mieszkaniowa, mieszkanie , rodzina, “Mieszkanie dla Młodych”
Keywords in English
state, housing policy, family, home, first home, young people, “Home for the Young”.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej zatytułowanej „Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jako element polityki wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych” było przedstawienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie wspierania młodych osób i rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Szczególny nacisk został położony na ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i funkcjonujący na jej podstawie program rządowego wsparcia “Mieszkanie dla Młodych”. Stanowi to bowiem rozwiązanie będące elementem połączenia polityki mieszkaniowej oraz w pewnym stopniu polityki prorodzinnej w Polsce. Praca dyplomowa składa się z czterech części. W pierwszej kolejności omówione zostały funkcje państwa oraz zagadnienia związane z polityką mieszkaniową oraz przedstawiono najważniejsze informację o ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Następnie omówiono najważniejsze zasady programu wynikających z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Mówiąc o zasadzie pomocy ludziom młodym, wskazano jak należy rozumieć osobę młodą oraz granicę wieku dla osoby młodej przewidzianą w ustawie. Analizując zasadę pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania zwrócono uwagę na fakt, że zasadniczo dla beneficjenta programu ma być to jego pierwsze mieszkanie. Zaś podkreślenie dofinansowania wkładu własnego wystąpiło przy okazji omawiania zasady finansowego wsparcia. Dalej opisano zasady rozliczania i udzielania finansowego wsparcia. Zaprezentowano regulacje dotyczące procedury udzielania finansowego wsparcia oraz współpracy między instytucjami, które realizują program, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami kredytującymi. Kolejna część zawiera w sobie analizę realizacji rządowego programu “Mieszkanie dla Młodych” przed i po wejściu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Na jej podstawie udało się określić, iż mimo że zmiana ta nie rozwiała wszelkich wątpliwości regulacyjnych, to spowodowała znaczny wzrost zainteresowania programem “Mieszkanie dla Młodych”. Ponadto zwiększyła jej prorodzinny charakter znosząc niektóre z wymogów specjalnie dla rodzin, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka- Paulina Niedźwiadek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13162

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT943d3f600cb54ef2a9fd63a61c6671dd/
URN
urn:pw-repo:WUT943d3f600cb54ef2a9fd63a61c6671dd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page