Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurement system for generating frequency resposne characteristics

Adrian Lewczuk

Abstract

Tematem pracy był projekt oraz wykonanie systemu do zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych. Omówiono w niej typowe sposoby realizacji charakterystyk częstotliwościowych oraz zaproponowano rozwiązanie wykorzystujące połączenie układu FPGA i mikrokontrolera klasy ARM, sterujące przetwornikiem cyfrowo-analogowym oraz analogowo-cyfrowym w celu wytwarzania sygnału testowego oraz zbadania go po przejściu przez badane urządzenie. W ramach projektu został zaprojektowany oraz wykonany obwód drukowany, program komputerowy oraz mikrokontrolera, a także została wykonana synteza układu logicznego. Przeprowadzone testy wykazały poprawność zaprojektowanego oraz wykonanego urządzenia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Lewczuk (FEIT/PE) Adrian Lewczuk,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych
Supervisor
Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Grzegrzółka (FEIT/PE) Maciej Grzegrzółka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Starecki (FEIT/PE) Tomasz Starecki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wobuloskop, system pomiarowy, charakterystyki częstotliwościowe, ARM, FPGA, bezpośrednia synteza cyfrowa.
Keywords in English
wobbuloscope, measuring system, frequency response, ARM, FPGA, direct digital synthesis.
Abstract in Polish
Tematem pracy był projekt oraz wykonanie systemu do zdejmowania charakterystyk częstotliwościowych. Omówiono w niej typowe sposoby realizacji charakterystyk częstotliwościowych oraz zaproponowano rozwiązanie wykorzystujące połączenie układu FPGA i mikrokontrolera klasy ARM, sterujące przetwornikiem cyfrowo-analogowym oraz analogowo-cyfrowym w celu wytwarzania sygnału testowego oraz zbadania go po przejściu przez badane urządzenie. W ramach projektu został zaprojektowany oraz wykonany obwód drukowany, program komputerowy oraz mikrokontrolera, a także została wykonana synteza układu logicznego. Przeprowadzone testy wykazały poprawność zaprojektowanego oraz wykonanego urządzenia.
File
  • File: 1
    A.Lewczuk-269022.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32134

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9429027aaa784b1596c8616992748261/
URN
urn:pw-repo:WUT9429027aaa784b1596c8616992748261

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page