Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological and organizational project of reinforced concrete flights of stairs production

Monika Janowska

Abstract

The thesis consists of two parts: descriptive and designing. The aim of this thesis was to schedule a manufacturing process of reinforced concrete stairs. First part – descriptive - encloses the introduction and the analysis of the current market. Author paid attention to the history of prefabrication in Poland as well as its present condition. It also contains a development prospects for prefabricated elements. Next, the types of prefabrication plants and organization of the production process were presented. The thesis acquaints the range of reinforced concrete stair gear offered by the producers. Second part – designing – contains the project of production process of precast reinforced concrete flight stairs. The design includes characteristics of the assortment and necessary calculations. This allowed to establish a working time balance and a statement of power and production capacity. Then, variants of the production process were selected and the technological and organizational scheme was presented. The analysis of labor intensity, the number of work operations, the rhythm and the production cycle were also calculated. The equipment and surfaces of the production line, employment and the demand for supplying media were also summarized. Finally, cooperation links, technological and technical guidelines were defined and the schedule and technology sheets of the work operations are presented. The final thesis was written in Division of Production Engineering and Construction Management, faculty of Civil Engineering, at the Warsaw University of Technology. Author used literature and also industry magazines and information available on the websites of producers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Janowska (FCE) Monika Janowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologiczno-organizacyjny produkcji żelbetowych biegów schodowych
Supervisor
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
69+załączniki
Internal identifier
DIL-5248
Reviewers
Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
schody żelbetowe, prefabrykat, produkcja
Keywords in English
reinforced concrete stairs, prefabricated element, production
Abstract in Polish
Praca składa się z dwóch części: studialnej oraz projektowej. Jej celem było zaplanowanie procesu produkcyjnego żelbetowych prefabrykowanych biegów schodowych. Pierwsza część - studialna, zawiera wprowadzenie oraz analizę rynku. Zwrócono uwagę zarówno na historię prefabrykacji w Polsce, jak i jej stan obecny. Zawarto także perspektywy rozwoju elementów prefabrykowanych. Następnie przedstawione zostały rodzaje zakładów prefabrykacji, organizacji procesu produkcji i przybliżono asortyment żelbetowych biegów schodowych oferowanych przez producentów. Część druga – projektowa zawiera projekt procesu produkcyjnego żelbetowych biegów schodowych. Projekt obejmuje charakterystykę asortymentu produkcji oraz niezbędne obliczenia. Pozwoliło to na ustalenie bilansu czasu pracy oraz zestawienie mocy i zdolności produkcyjnej. Następnie wybrano warianty realizacji procesu produkcyjnego i przedstawiono schemat technologiczno-organizacyjny. Cały proces został szczegółowo opisany. Wyliczono także analizę pracochłonności, liczbę operacji roboczych, rytm i cykl produkcyjny. Zaprogramowane zostały procesy technologiczne takie jak wytwarzanie zbrojenia i mieszanki betonowej oraz działania kontrolne. Zestawiono również wyposażenie oraz powierzchnie linii produkcyjnej, zatrudnienie i zapotrzebowanie na media zasilające. Na koniec określono powiązania kooperacyjne, wytyczne technologiczne oraz techniczne i przedstawiono harmonogram oraz karty technologiczne operacji roboczych. Pracę napisano w Zespole Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Podczas jej pisania została wykorzystana literatura, ale również branżowe czasopisma oraz informacje dostępne na stronach internetowych producentów.
File
  • File: 1
    praca_inż-Janowska_Monika-276542.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29876

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93fcb2a497d84c9baa327e5ecd52828a/
URN
urn:pw-repo:WUT93fcb2a497d84c9baa327e5ecd52828a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page