Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Single family building design with comparative analysis of solutions used in low-energy-intensive design

Łukasz Wesołowski

Abstract

In the era of new technologies and intensified industry, the emission of gases to the atmosphere, especially carbon dioxide, is increasing. This process may result in huge ecological losses. The awareness of the society has also increased in the field of energy and renewable energy sources. Passive houses have become the leading motif in construction on a European scale. The new technology introduced in the building industry is based on minimizing energy losses in the whole building. It uses for this purpose a number of structural and architectural solutions and installations, i.e. recuperator mechanism. In this paper the focus is on familiarizing the reader with the used applications and designing a single-family house based on the principles of passive house in order to show that passive house building is our future. The first part of the paper is devoted to an introduction to the detailed topic of passive house construction, paying attention to the criteria to be met. The next part of the paper includes the design of a single-family residential building with the use of solutions applied in passive house construction. The last stage of the work is the analysis of the applied solutions, and a comparison of the operating costs of the designed house with the traditionally common building industry.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Wesołowski (FCEMP) Łukasz Wesołowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku jednorodzinnego z analizą porównawczą rozwiązań stosowanych przy projektowaniu niskoenergochłonnym
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budownictwo pasywne, energooszczędne, rekuperacja, szczelność, mostek termiczny, przenikanie ciepła, bilans cieplny, przewodność cieplna, energia
Keywords in English
passive building, energy efficient building, recuperation, tightness, thermal bridge, heat transfer, thermal balance, thermal conductivity, energy
Abstract in Polish
W dobie nowych technologii i wzmożonego przemysłu zwiększa się emisja gazów do atmosfery, szczególnie dwutlenku węgla. Ten proces może w konsekwencji spowodować ogromne, ekologiczne straty. Świadomość społeczeństwa zwiększyła się również w temacie energii oraz odnawialnych źródeł energii. Wiodącym motywem w budownictwie na skalę Europy stały się domy pasywne. Nowa technologia wprowadzona w budownictwie oparta jest na zminimalizowaniu strat energii w całym obiekcie. Wykorzystuje ku temu szereg rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych oraz instalacji tj. mechanizm rekuperatora. W niniejszej pracy skupiono się na przybliżeniu czytelnikowi wykorzystanych zastosowań, oraz zaprojektowaniu domu jednorodzinnego opartego na zasadach domu pasywnego w celu pokazania, że budownictwo pasywne jest naszą przyszłością. Pierwsza część pracy została poświęcona na wprowadzenie w szczegółową tematykę budownictwa pasywnego, zwracając uwagę na kryteria do spełnienia.Dalsza część pracy zawiera projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych w budownictwie pasywnym. Ostatnim etapem pracy jest analiza zastosowanych rozwiązań, oraz porównanie kosztów eksploatacyjnych zaprojektowanego domu z tradycyjnie powszechnym budownictwem.
File
  • File: 1
    268451_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33836

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93ddbe9ea01f49b0a6d6c20e2f1cbad3/
URN
urn:pw-repo:WUT93ddbe9ea01f49b0a6d6c20e2f1cbad3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page