Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Generation of a 3D mesh model of the center of Piaseczno in Context Capture based on multisource photogrammetric data

Michał Wójcik

Abstract

Recently, photogrammetry has become one of the most developing technology in geodesy and cartography. It allows for collecting even more and less expensive spatial information in relatively shorter time. It is possible using aerial photos, satellite images and terrestrial photos. Additionally, discipline was revolutionized with airborne laser scanning and low-altitude images taken with unmanned aerial vehicles that are currently very common. The aim of the work was to create three different 3D mesh models for the city center of Piaseczno based on photos taken with Unmanned Aerial Vehicles, LIDAR data and their integration. In the theoretical part the methods that were used to obtain the data were described. The main approaches used for 3D modelling in the computer environment were also introduced. The applications of mesh model that are currently used were presented in this part of thesis. In this information on the software used for modelling based on data from UAV images and LIDAR data was also provided here. The practical part contains information about the equipment used to acquire data and description of mentioned data. A step-by-step description of how to create a 3D mesh model in ContextCapture has also been described here. The final result of experiment is three 3D models of the city centre of Piaseczno. The analysis of accuracy of generated models proved that the model created on the basis of digital photos is the best option to reflect the reality and has the highest accuracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Wójcik (FGC) Michał Wójcik,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Stworzenie modelu 3D w strukturze mesh dla centrum Piaseczna w programie Context Capture na podstawie wieloźródłowych danych fotogrametrycznych
Supervisor
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jakub Markiewicz (FGC/DPRSISIS) Jakub Markiewicz,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
modelowanie 3D, model mesh, lotnicze skanowanie laserowe, zdjęcia cyfrowe, bezzałogowy statek latający, Piaseczno
Keywords in English
3D modelling, mesh model, Airborne Laser Scanning, digital photos, unmanned aerial vehicle, Piaseczno
Abstract in Polish
W ostatnich latach fotogrametria cyfrowa stała się jedną z najszybciej rozwijających się technologii w geodezji i kartografii. Pozwala ona na pozyskanie coraz większych ilości danych w coraz tańszy i szybszy sposób. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu informacji ze zdjęć lotniczych, satelitarnych i naziemnych. Dodatkowo rewolucją w ostatnich latach stało się skanowanie laserowe oraz stosowanie bezzałogowych statków latających do pozyskiwania zdjęć z niskiego pułapu. Celem niniejszej pracy było stworzenie trzech różnych modeli 3D mesh dla centrum miasta Piaseczna na podstawie zdjęć wykonanych z BSL (bezzałogowy statek latający), danych LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) oraz ich integracji. W części teoretycznej pracy opisano metody, które posłużyły do pozyskania danych. Również opisane są główne podejścia stosowane przy modelowaniu 3D w środowisku komputerowym. Także przedstawiono zastosowania modeli mesh jakie się obecnie wykorzystuje. Przytoczono również informacje na temat stosowanego oprogramowania służącego modelowaniu na podstawie danych ze zdjęć BSL oraz danych LIDAR. W części praktycznej pracy są zawarte informacje na temat sprzętu wykorzystanego do pozyskania danych oraz ich opis. Został także opisany krok po kroku sposób tworzenia modelu 3D mesh w programie ContextCapture. Wynikiem końcowym są trzy modele 3D centrum miasta Piaseczna. Przeprowadzona analiza dokładności produktu końcowego wykazała, że model powstały na postawie zdjęć cyfrowych najlepiej oddaje obraz rzeczywistości oraz zachowuje najwyższą dokładność.
File
  • File: 1
    274547_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27846

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93aee7f85f354207a02b7db30fc1eeb9/
URN
urn:pw-repo:WUT93aee7f85f354207a02b7db30fc1eeb9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page