Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the Gas Systems control software for the TOF/MPD detector

Marek Ludomir Wiejak

Abstract

Thesis title: Development of the Gas System control software for the TOF/MPD detector test stand. The aim of this thesis was to develop control software of the Gas System (GS) for TOF (Time-of-Flight) detector test stand in the frame of MPD (Multi-Purpose Detector) being a part of NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) experimental complex, being currently under construction at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia. The MPD multi-detector will be used for research on hot and dense nuclear matter through measurement of particles created in heavy ion collisions. In the first part of this thesis NICA complex structure is presented with peculiar focus laid on TOF detector purpose. Requirements for TOF gas system and theoretical basics of applied control algorithms are described. In the main part of the thesis a project of gas control system is presented. Operating modes and configuration of actuators and valves are discussed in detail. Results of plant identification, applied control algorithms and selected tuning parameters are presented. Control quality parameters have been verified, the code of implemented program is unveiled. The final part includes thesis summary and mentions further project development possibilities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Ludomir Wiejak (FM) Marek Ludomir Wiejak,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Przygotowanie oprogramowania sterujacego Systemem Gazowym detektora TOF/MPD
Supervisor
Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Bartłomiej Fajdek (FM/IACR) Bartłomiej Fajdek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
System gazowy, detektor gazowy, Time-of-Flight, TOF, Multi-Purpose Detector, MPD, Nuclotron-based Ion Collider Facility, NICA
Keywords in English
Gas system, Gas detector, Time-of-Flight, TOF, Multi-Purpose Detector, MPD, Nuclotron-based Ion Collider Facility, NICA
Abstract in Polish
Tytuł pracy: Przygotowanie oprogramowania sterującego Systemem Gazowym stanowiska testowego detektora TOF/MPD. Celem niniejszej pracy inżynierskiej było przygotowanie oprogramowania sterującego Systemem Gazowym (Gas System - GS) dla stanowiska testowego układu TOF (Time-of-Flight) w detektorze MPD (Multi-Purpose Detector) wchodzącego w skład kompleksu eksperymentalnego NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), budowanego obecnie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Multi-detektor MPD będzie wykorzystywany do badania gęstej, gorącej materii jądrowej przy pomocy pomiarów cząstek powstałych w wyniku zderzeń jonów ciężkich. W pierwszej części pracy przybliżono strukturę kompleksu NICA ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia detektora TOF. Omówione zostały wymagania postawione przed systemem zaopatrującym detektor TOF w gaz oraz podstawy teoretyczne zastosowanych algorytmów regulacji. W części zasadniczej zaprezentowano projekt układu sterowania środowiskiem gazowym detektora. Dokładnie omówione zostały tryby pracy systemu wraz z konfiguracją poszczególnych elementów wykonawczych i zaworów. Zaprezentowano wyniki badania obiektów sterowania, dobrane algorytmy regulacji i nastawy. Zweryfikowano uzyskaną jakość regulacji oraz przedstawiono kod zaimplementowanego programu. W zakończeniu zawarto podsumowanie całej pracy oraz opisano możliwości dalszego rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    AR_1st_276776.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34928

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT938b9209a5e04fd78085656f504cfc96/
URN
urn:pw-repo:WUT938b9209a5e04fd78085656f504cfc96

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page