Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improving the traffic of cyclists on the selected street of Ursynów district

Paula Gryżewska

Abstract

Bicycle - road vehicle which is constantly conquering hearts of the capital's residents. For several years, it is not only an element of recreation, but also an integral part of Warsaw public transport. Warsaw increasingly favours cyclists, nonetheless - as stated by vice-president of Warsaw Jacek Wojciechowicz - The main complaint is that the [bicycle lanes] are not connected with each other and do not form a system, as in many cities that have much more experience with bicycles. This means that in Warsaw there are places where traffic system does not provide secure solutions for cyclists. Hence, what do Warsaw cyclists do in the situation where there is no infrastructure dedicated for them? Studies show that in such issues, up to 70% of cyclists use the sidewalk. The presence of bicycle infrastructure (bicycle paths, shared route for pedal cycles and pedestrians) definitely changes this situation. This Engineering Thesis entitled Project of improving the traffic of cyclists on the selected street of Ursynów district, is an attempt to make up for above-mentioned deficiencies, through marking off the cycle lane from the Stryjeńskich Street’s roadway. This compilation encompasses four crossings, i.e. over-kilometer section between the intersection of Płaskowicka and Przy Bażantarni Streets. The main part of this thesis consists of four chapters. There were presented main principles of traffic for cyclists, arguments for choosing Stryjeńskich Street as an object to a project, the project of permanent organization of movement and a design of traffic lights.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paula Gryżewska (FT) Paula Gryżewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt usprawnienia ruchu rowerzystów na wybranym ciągu w dzielnicy Ursynów
Supervisor
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
rower, rower w mieście, infrastruktura rowerowa, droga dla rowerów, organizacja ruchu, sygnalizacja świetlna
Keywords in English
bicycle, bike in the city, bicycle infrastructure, bicycle paths, traffic management, traffic lights
Abstract in Polish
Rower – pojazd drogowy, podbijający serca stołecznych mieszkańców. Od kilku lat stanowi już nie tyle element rekreacji, co integralną część warszawskiego transportu publicznego. Warszawa coraz bardziej sprzyja rowerzystom, jednak – jak stwierdza były wiceprezydent Warszawy, Jacek Wojciechowicz – Główny zarzut jest taki, że [ścieżki rowerowe] nie są ze sobą połączone i nie tworzą systemu jak w wielu miastach, które doświadczenia z rowerem miejskim mają dużo dłuższe. Oznacza to, że w Warszawie są miejsca, w których organizacja ruchu nie przewiduje bezpiecznych rozwiązań dla cyklistów. Co robią rowerzyści w przypadku braku dedykowanej dla nich infrastruktury? Badania pokazują, że w takim przypadku aż 70% rowerzystów decyduje się na korzystanie z chodnika. Obecność infrastruktury rowerowej (dróg dla rowerów, ciągów pieszo – rowerowych lub pasów) zdecydowanie zmienia tę sytuację. Niniejsza praca pt. Projekt usprawnienia ruchu rowerzystów na wybranym ciągu w dzielnicy Ursynów, to próba uzupełnienia ww. braków, poprzez wydzielenie drogi dla rowerów z przestrzeni miejskiej pasa drogowego ul. Stryjeńskich. Opracowanie obejmuje swym zakresem cztery skrzyżowania, czyli ponad kilometrowy odcinek, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej i ul. Przy Bażantarni. Zasadnicza część pracy składa się z czterech rozdziałów. Zostały w nich przestawione główne zasady projektowania organizacji ruchu dla rowerzystów, argumenty przemawiające za wyborem ul. Stryjeńskich, jako obiektu do projektu, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt sygnalizacji świetlnej.
File
  • File: 1
    2018-12-01_Paula_Gryżewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29795

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9360664b5ebc425eaa146c49e2926e33/
URN
urn:pw-repo:WUT9360664b5ebc425eaa146c49e2926e33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page