Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of the SWMM software to verify the capacity of storm drainage system in the selected area of the Kętrzyn town

Magdalena Muchlado

Abstract

Application of the SWMM software to verify the capacity of storm drainage system in the selected area of the Kętrzyn town The percentage of impervious surfaces is constantly increasing in urban areas thus the risk of flooding catchment increases. Some of the recommended methods of checking the working conditions of rainwater drainage systems are hydrodynamic models of runoff. The main purpose of the work is to create a hydrodynamic model of actual catchment for chosen area of Kętrzyn town and to verify rainwater sewer capacity at 90 minutes occurring at a frequency of one for every three years. In the theoretical part, the phenomenon of precipitation and outflow was described and the model precipitation was characterized. The last point was to explain the operation of the SWMM program, both computational and potential applications, as well as solutions used in this work and its substantive foundations. Then, a digital model of rainwater sewage system was created using the SWMM program, hydraulic calculations were done and the results were analyzed. The calculations were assessed for two variants in which different diameters of pipes were checked on a selected section of the sewer system It was proved that increasing the diameter at the indicated section of the network caused a reduction of the stream of flooding by 33% in node j15 and resulted in complete elimination of flooding in node j20.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Muchlado (FEE) Magdalena Muchlado,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zastosowanie programu SWMM do weryfikacji przepustowości kanalizacji deszczowej na wybranym obszarze miasta Kętrzyn
Supervisor
Michał Kubrak (FEE/DHEH) Michał Kubrak,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kubrak (FEE/DHEH) Michał Kubrak,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Apoloniusz Kodura (FEE/DHEH) Apoloniusz Kodura,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
SWMM, Storm Water Managemet Model, Kętrzyn, kanalizacja deszczowa, zlewnia zurbanizowana, modelowanie.
Keywords in English
SWMM, Storm Water Managemet Model, Kętrzyn, rainwater drainage, urban catchment, hydraulic modeling.
Abstract in Polish
Zastosowanie programu SWMM do weryfikacji przepustowości kanalizacji deszczowej na wybranym obszarze miasta Kętrzyn. W miastach, gdzie poziom utwardzenia powierzchni stale rośnie, wzrasta ryzyko zagrożenia podtopienia terenu zlewni. Jedną z zalecanych metod sprawdzenia warunków pracy systemów odprowadzania wód deszczowych są hydrodynamiczne modele spływu. Celem pracy jest wykonanie modelu hydrodynamicznego rzeczywistej zlewni na wybranym obszarze miasta Kętrzyn oraz weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej przy opadzie 90 minutowym występującym z częstotliwością raz na trzy lata. W części teoretycznej opisano zjawisko opad-odpływ oraz scharakteryzowano opad modelowy. Ostatnim jej punktem było wyjaśnienie działania programu SWMM, zarówno możliwości obliczeniowych jak i potencjalnych zastosowań, a także rozwiązań użytych w niniejszej pracy i jej podstaw merytorycznych. Następnie utworzono cyfrowy model sieci kanalizacji deszczowej przy pomocy programu SWMM, przeprowadzono obliczenia hydrauliczne oraz wykonano analizę wyników. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów, w których zakładano różne średnice przewodów na wybranym odcinku sieci. Wykazano, że zwiększenie średnicy na wskazanym odcinku sieci spowodowało zmniejszenie strumienia wylewanej wody o 33% w węźle j15 oraz spowodowało zupełne zapobiegnięcie wylewania w węźle j20.
File
  • File: 1
    Praca_-_M__Muchlado_269431.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32772

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT935b8af8a5ce4e4496ee415dae4081e3/
URN
urn:pw-repo:WUT935b8af8a5ce4e4496ee415dae4081e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page