Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The assessment of the effectiveness of mechanical ventilation in the kitchen and canteen in the ZST in Plock

Artur Piórkowski

Abstract

The theme of the Engineering Thesis is “The assessment of the effectiveness of mechanical ventilation in the kitchen and canteen in the ZST in Plock”. The thesis was divided into two distinct parts: the theoretical and the practical part. The theoretical part contains four substantive chapters. The first two describe general phrases of users in the ventilation rooms, moreover they present the classification of rooms, where is installation of the supply and exhaust ventilation. The next chapter on the ventilation in the gastronomic rooms, describes among other things their classifications, the standards they subject to, air movement in the kitchens and canteens, furthermore individual elements and devices used in the gastronomic rooms. The final chapter concerns a measurement of the ventilation system. It contains information about the classification and measurement methods used in installation of the supply and exhaust ventilation, additionally it presents devices to measure different parameters in the ventilation system. The practical part is divided into three chapters. The first one presents the general, technical description of the boarding house building ZST in Plock. The following chapter contains the objectives and scopes of the conducted study, measuring the effectiveness of ventilation. In the final chapter, the detailed analysis was undertaken from obtained measurements, thereafter it was presented and illustrated by means of numerous tables and charts. The summary and the conclusions constitute the end of thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Piórkowski (FCEMP) Artur Piórkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Ocena skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i stołówki Internatu ZST w Płocku
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wentylacja, pomieszczenie gastronomiczne, pomiar, analiza, Internat ZST w Płocku.
Keywords in English
ventilation, gastronomic room, measurement, analysis, Boarding House ZST in Plock.
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest „Ocena skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i stołówki Internatu ZST w Płocku”. Praca dyplomowa składa się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna składa się z czterech rozdziałów merytorycznych. Pierwsze dwa opisują ogólne wyrażania termiczne użytkowników przebywających w pomieszczeniach wentylacyjnych oraz przedstawiają klasyfikację pomieszczeń instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Kolejny rozdział poświęcony został wentylacji w pomieszczeniach gastronomicznych, gdzie zostały opisane między innymi klasyfikacje, normy jakim podlegają, ruch powietrza w kuchniach i stołówkach, a także poszczególne elementy i urządzenia wykorzystywane w pomieszczeniach gastronomii. Ostatni rozdział dotyczy pomiarów w instalacjach wentylacyjnych. Zawiera informacje na temat klasyfikacji i metod pomiarowych w instalacjach wentylacyjnych, a także przedstawia urządzenia do pomiaru różnych parametrów w instalacji wentylacji. Część praktyczna podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy z nich przedstawia ogólny opis techniczny budynku Internatu ZST w Płocku. W kolejnym rozdziale zostały przedstawione cele i zakresy przeprowadzonego badania pomiaru skuteczności wentylacji. W ostatnim rozdziale dokonano szczegółowej analizy przeprowadzonych pomiarów, a następnie przedstawiono i zilustrowano wyniki analiz za pomocą tabel i wykresów. Podsumowanie i wnioski stanowią zakończenie pracy.
File
  • File: 1
    279583_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33752

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9352b9849f2b4ca0a9dfe026255e94a0/
URN
urn:pw-repo:WUT9352b9849f2b4ca0a9dfe026255e94a0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page