Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

VST implementation of methods for generating sound

Paweł Panasewiez

Abstract

The essay presents methods generating and processing digital sound signals. The essay is concentrated on sound algorithms used in building musical instruments. A structure of synthesizers that are created on the basis of these methods is also described. The author tries to solve problems of digital audio technology, that means generating and processing of digital. sound sequences. A lot of attention is focused on a system that consists of modules creating and transforming sounds. Apart from that an important case of the essay is also Virtual Studio Technology (VST).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Panasewiez (FEIT/ICS) Paweł Panasewiez,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja wybranych metod syntezy dźwięku w systemie VST
Supervisor
Zbigniew Kulka (FEIT/IRMT) Zbigniew Kulka,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000809
Keywords in Polish
synteza dźwięku, procesowanie dźwięku, cyfrowa technika foniczna, przetwarzanie sygnałów fonicznych, VST, MIDI
Keywords in English
sound synthesis, sound processing, digital sound technology, VST, MIDI
Abstract in Polish
W części wstępnej pracy przedstawiono współczesne podej ście do tworzenia muzyki, elementy studia dźwiękowego oraz rolę komputera i komputerowych programów muzycznych. W dalszej części nożna przeczytać o systemie VST (ang. Virtual Studio Technology), który określa format programowych syntezatorów i efektów muzycznych. Praca opisuje wybrane metody syntezy dźwięku oraz najczęściej przeprowadzane na aim operacje, które też posłużyły do realizacji algorytmu generowania dźwięku zastosowanego w programie stworzonego w ramach pracy. Opis programu, który de facto był celem pracy znajduje się w części ostatniej.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT934852da383f4597b1f5cc104ef35e02/
URN
urn:pw-repo:WUT934852da383f4597b1f5cc104ef35e02

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page