Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reverse osmosis systems modernization project

Adam Tomasz Waśkiewicz

Abstract

The subject of a present paper is to design a modernization method of reverse osmosis systems held by household chemical factory. The aim of that modernization is to reduce water loss during its purification treatment process. Existing systems had design errors that were removed before proceeding with further design work. Implemented solution allowed the removal of technological errors and dead legs – places where stagnation of water flow may occur. Concentrate recovery system has been then designed using CAD software. Proposed system consists of an additional pump and pressure vessel loaded with membranes produced by DOW. It has been adapted to existing reverse osmosis station. The retentate from existing RO system is a feed to the designed stage while permeate of designed stage is a system’s 1st stage’s feed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Tomasz Waśkiewicz (FCPE) Adam Tomasz Waśkiewicz,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Projekt modernizacji instalacji odwróconej osmozy
Supervisor
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
37
Internal identifier
DICHP-2539
Reviewers
Maciej Szwast (FCPE/CIPE) Maciej Szwast,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
odwrocona osmoza, modernizacja, RO
Keywords in English
reverse osmosis,modernization,RO
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest modernizacja układów odwróconej osmozy posiadanych przez zakład chemii gospodarczej. Celem tej modernizacji było zmniejszenie strat wody w procesie jej uzdatniania. Zastane układy posiadały błędy projektowe, które zostały usunięte na etapie przygotowań do projektowania, w taki sposób by nie wykazywały błędów na poziomie projektowym i nie posiadały miejsc gdzie mogłyby wystąpić zastoje przepływu wody. Następnie przy wsparciu oprogramowania CAD został zaprojektowany, układ odzysku koncentratu składający się z dodatkowej pompy oraz obudowy ciśnieniowej z membranami firmy DOW. Układ ten został zaadaptowany do istniejących układów odwróconej osmozy w taki sposób, że retentat z istniejących układów odwróconej osmozy jest nadawą dla projektowanego stopnia, natomiast permeat z projektowanego stopnia jest nadawą stopnia pierwszego. Do układów osmotycznych została zaprojektowana szafa sterująca oraz algorytm programu działania całego systemu z uwzględnieniem wszelkich stanów, w jakich może znaleźć się układ oraz sygnałów zewnętrznych sterujących układem. Po wykonaniu modernizacji układów osmotycznych została napisana instrukcja eksploatacji oraz schematy działania systemu.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_AW.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15312

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92d5c546ef844adaa4a7fec68b5ac6f3/
URN
urn:pw-repo:WUT92d5c546ef844adaa4a7fec68b5ac6f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page