Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Decision support system for ATM cash replacement

Filip Antoni Gralewski

Abstract

This thesis describes complete process of creating a decision support system for ATM cash replacement. The main purpose of this system is to reduce cost generated by refilling ATMs and to avoid storing large amounts of cash in ATM. The main part of this work was to create mathematical models related to the problem and implement them in GLPK package as mixed integer programming models. Created models has been integrated with Java application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Antoni Gralewski (FEIT) Filip Antoni Gralewski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System wspomagania decyzji w obszarze obrotu gotówkowego banku
Supervisor
Janusz Granat (FEIT/AK) Janusz Granat,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Janusz Granat (FEIT/AK) Janusz Granat,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wspomaganie decyzji, programowanie matematyczne, obrót gotówkowy, CVRP
Keywords in English
decision support, mathematical programming, ATM cash replacement, CVRP
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie systemu wspomagania decyzji w obszarze obrotu gotówkowego banku. Utworzony system powinien umożliwić przetwarzanie danych historycznych dotyczących wypłat z bankomatów w określonej sieci i na podstawie tych danych tworzyć harmonogram dostaw wraz z trasami przejazdu samochodów dostawczych na zadany przez użytkownika okres. Zadaniem gotowego systemu jest minimalizacja kosztów banku ponoszonych w procesie dostarczania gotówki do bankomatów. Głównym zagadnieniem poruszanym w niniejszej pracy jest podział problemu na mniejsze zadania oraz stworzenie do każdego z nich odpowiedniego modelu matematycznego. Dla każdego z nich po wykonaniu implementacji przeprowadzono testy jakościowe i wydajnościowe oraz ocenę możliwości ich zastosowania w tworzonym systemie. System utworzony został z wykorzystaniem języka Java oraz pakietu GLPK, umożliwiającego rozwiązywanie złożonych modeli programowania matematycznego.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Filip_Gralewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9684

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92b1f12faf7348859d41750954b096d6/
URN
urn:pw-repo:WUT92b1f12faf7348859d41750954b096d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page