Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation of chosen acoustic effects in Matlab environment

Alicja Irena Sowińska

Abstract

The aims of the thesis were: application of the Matlab environment to simulate chosen ascoustic effects (Echo, Flanger, Chorus, Acoustic Resonance) and listening assessment of filtration results. Moreover, elements of digital filter theory applied for filter design and implementation in Matlab were presented. Practical part of work included elaboration of the graphical user interface to simulate chosen ascoustic effects. In the thesis, time and frequency characteristics of designed filters were presented. Results of filtration in form of ".wav" files were included in the attachment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Irena Sowińska (FEIT/IRMT) Alicja Irena Sowińska,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Symulacja wybranych efektów akustycznych w środowisku Matlab
Supervisor
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Lewandowski (FEIT/ICS) Marcin Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
filtracja cyfrowa, efekty akustyczne, Matlab
Keywords in English
digital filtration, acoustic effects, Matlab
Abstract in Polish
Celem pracy było wykorzystanie programu obliczeniowego Matlab do symulacji cyfrowej wybranych efektów akustycznych (Echo, Flanger, Chorus, Rezonans Akustyczny) oraz odsłuchowa ocena wyników filtracji. Dodatkowo przedstawione zostały elementy teorii filtrów cyfrowych pozwalające na ich zaprojektowanie i implementację w Matlabie. Część praktyczna pracy obejmowała opracowanie interfejsu graficznego służącego do przeprowadzenia symulacji wybranych efektów akustycznych. W pracy zostały przedstawione charakterystyki czasowe i częstotliwościowe zaprojektowanych filtrów, a wyniki filtracji sygnałów testowych zostały zamieszczone w załączniku jaki pliki o rozszerzeniu ".wav".
File
  • File: 1
    277247_Alicja_Sowińska_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35873

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9299354d96344874aa86490dbb5f6bf8/
URN
urn:pw-repo:WUT9299354d96344874aa86490dbb5f6bf8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page