Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of database system supporting scheduling and dispatcher in MZA Sp. z o.o. company

Hubert Sebastian Porczyk

Abstract

This project was created in order to improve the work of dispatcher at the bus depot. For this purpose the database system were used. In first chapters the problem of public transport management and detailed analysis of the processes of performing bus transport tasks were elaborated. Next chapters contain the analysis of already existing IT solutions. Further part of this project includes the technical specification, database structure and user’s interface project. The project contain also the plan of implementation based at Microsoft Sure Step methodology and economic analysis. Last chapter contain the implementation of database system which was made using the Sybase PowerDesigner, MS SQL Server 2014 and MS Access 2016 software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Sebastian Porczyk (FoM) Hubert Sebastian Porczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu bazodanowego wspierającego harmonogramowanie i pracę dyspozytora w firmie MZA Sp. z o.o
Supervisor
Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/BITD) Marcin Ścibisz,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Miejskie Zakłady Autobusowe, MZA, dyspozytor, system informatyczny, system bazodanowy, autobus
Keywords in English
MZA, dispatcher, database system, information system, bus
Abstract in Polish
Niniejsza praca została stworzona w celu usprawnienia pracy dyspozytora na zajezdni autobusowej w firmie MZA Sp. z o.o. Firma ta jest wiodącym wykonawcą przewozów pasażerskich na terenie miasta Warszawy. Środkiem do osiągnięcia celu jest system bazodanowy. Pierwsza część projektu obejmuje przedstawienie problemu zarządzania komunikacja miejską oraz dokładną analizę procesów związanych z realizowaniem zadań transportowych w przedsiębiorstwie, na podstawie których sprecyzowane zostały wymagania funkcjonalne oraz kategorie użytkowników. Dalsza część pracy skupia się na analizie różnych metod rozwiązania problemu. Kolejne rozdziały poświęcone zostały projektowaniu struktury bazy danych oraz specyfikacji obiektów informacyjnych, które ma przechowywać. Praca obejmuje dodatkowo projekt wdrożenia systemu z wykorzystaniem metodyki Microsoft Sure Step oraz ocenę ekonomiczną projektu. Przeprowadzona została dodatkowo implementacja projektu z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: Sybase PowerDesiger, MS SQL Server 2014 oraz MS Access 2016. Efektem implementacji jest w pełni działający system bazodanowy.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Porczyk_Hubert_251157.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13139

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92455e0907d548318d8e1e36b2a0a25a/
URN
urn:pw-repo:WUT92455e0907d548318d8e1e36b2a0a25a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page