Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of manoeuverability of a road vehicle towing nontypical trailer

Dariusz Bartłomiej Cechowski

Abstract

The thesis concerns the quantitative evaluation of the maneuverability of the vehicle on the basis of example of an existing the tractor unit with special trailer. The study shows a review of knowledge about the maneuverability of vehicles, definitions and classification of trailers. Attempts were made to define a untypical trailer. The thesis presents selected elements of Polish law regulating the non-standard cargo transportation. The overview of the trailers for transporting non-standard cargo existing on the market were made in order to demonstrate the validity and universality of the non-standard cargo transport. The study explored a large number of types and construction solutions of low loading trailers. Overview were made on the basis of manufacturers’ websites and specialized magazines. Author analyzed the low speed movement for which it was possible to use the Ackermann model. Evaluation of maneuverability was made on the basis of selected parameters, i.e. the smallest inner and outer turning circle radius and the smallest width of turning. When determining the smallest width of the turning it was necessary to appoint tracks of the movement of characteristic points of the vehicle during a turn at an angle of 90 degrees using an iterative incremental algorithm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dariusz Bartłomiej Cechowski (FT) Dariusz Bartłomiej Cechowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena zwrotności samochodu ciągnącego nietypową przyczepę
Supervisor
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Marek Guzek (FT/DVMO) Marek Guzek,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zwrotność, manewrowość, naczepa, przyczepa, model Ackermanna
Keywords in English
agility, maneuverability, semitrailer, trailer, Ackermann model
Abstract in Polish
Praca dotyczy ilościowej oceny zwrotności zespołu pojazdów na przykładzie istniejących konstrukcji ciągnika siodłowego z naczepą specjalistyczną. Dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat zwrotności pojazdów, definicji oraz podziału przyczep. Podjęto się próby zdefiniowania nietypowej przyczepy. Przedstawiono wybrane elementy stanu prawa polskiego regulującego przewozy nienormatywne. W celu zobrazowania zasadności i powszechności problemu przewozów nienormatywnych, dokonano przeglądu oferty rynkowej przyczep do przewozu nietypowych ładunków. Zaobserwowano dużą liczbę odmian oraz rozwiązań konstrukcyjnych przyczep niskopodwoziowych. Przegląd wykonano na podstawie stron internetowych producentów oraz czasopism specjalistycznych. Analizowano ruch z małymi prędkościami, dla którego możliwe było zastosowanie modelu Ackermanna. Oceny zwrotności dokonano na podstawie wybranych parametrów tzn. najmniejszego wewnętrznego i zewnętrznego obrysowego promienia zawracania oraz najmniejszej szerokości skrętu. Podczas wyznaczania zależności na najmniejszą szerokość skrętu niezbędnym okazało się wyznaczenie torów ruchu punktów charakterystycznych zespołu pojazdów podczas skrętu o kąt 90 stopni z zastosowaniem iteracyjnego algorytmu przyrostowego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Dariusz Cechowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11842

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT923e2410fd484ed7a084fb22b71b138e/
URN
urn:pw-repo:WUT923e2410fd484ed7a084fb22b71b138e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page