Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of radioactive waste materials used in the manufacture of building materials

Dominika Anna Wójcik

Abstract

The main subject of this engineering dissertation is a comparison of the legal regulations, together with the necessary calculations, concerning the natural radioactivity of building materials which contain the waste materials: ash and slag, the by-product of the coal combustion. Analysis of existing standards in Poland, the European Union Member States and worldwide is a new approach to an earlier study done in the Central Laboratory for Radiological Protection. In addition to a comparison of the legal regulations, the statistical analysis of historical data was performed, allowing to trace changes in the activity concentrations of natural radioactive isotopes in building material for the years 1980 - 2015. Since 1980, the formulas for the activity coefficients f1 i f2 and permissible dose constraint have changed. These indicators determine the classification of the application materials in construction industry and the admissible ionizing radiation of building materials. This dissertation analyses the legal requirements and possibility of use of the by-products in construction materials before and after the changes in the legislation. Finally, it provides a quantitative analysis of the observed trends. Using the results collected in the national database shared by the Central Laboratory for Radiological Protection, it was possible to analyze the samples obtained since 1980. The first chapters present properties of natural radioactive isotopes in the ash and slag. Next, it describes legislation concerning radioactivity in Poland and the European Union. The second part of the dissertation is a statistical analysis of historical data and description of the methodology for determining the uncertainties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Anna Wójcik (FP) Dominika Anna Wójcik,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Porównanie radioaktywności surowców odpadowych stowanych do produkcji materiałów budowlanych
Supervisor
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Marcin Słodkowski (FP/NPD) Marcin Słodkowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Współczynniki kwalifikacyjne, wskaźniki aktywności, surowce odpadowe, popioły, żużle
Keywords in English
Activity coefficient, waste, slag, ash, building materials
Abstract in Polish
Temat niniejszej pracy inżynierskiej skupia się przede wszystkim na analizie przepisów prawnych wraz z niezbędnymi obliczeniami, dotyczącymi naturalnej promieniotwórczości materiałów budowlanych, których składnikami są surowce odpadowe: popioły i żużle, jako produkty uboczne obróbki termicznej węgla. Analiza obowiązujących norm w Polsce, w państwach członkowskich Unii Europejskiej a także i na świecie, stanowi nowe podejście do wcześniejszego opracowania, powstałego pod patronatem Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Oprócz porównania ze sobą przepisów prawnych, wykonana została analiza statystyczna danych historycznych, umożliwiająca prześledzenie zmian stężeń radionuklidów w materiałach budowlanych na przestrzeni lat 1980 – 2015. W okresie tym, zmianom ulegały także wzory wyrażające wskaźniki f1 i f2, które stanowią podstawę kwalifikacji zastosowania materiałów w budownictwie oraz dopuszczalne wielkości graniczne, określające szkodliwość promieniowania jonizującego w materiałach budowlanych. Praca inżynierska, opierając się na uzyskanych wynikach, porównuje ze sobą przepisy prawne, określa zastosowanie danych surowców odpadowych w budownictwie przed i po wprowadzeniu zmian a także stanowi analizę ilościową zaobserwowanych trendów. Korzystając z ogólnopolskiej bazy danych, udostępnionej przez CLOR, możliwe było dokonanie obliczeń na próbkach zbadanych nawet w 1980 r. Pierwsze rozdziały poświęcone są pierwiastkom zawartym w popiołach i żużlu oraz ich właściwościom, następnie przedstawione są wszelkie przepisy prawne dotyczące promieniotwórczości w Polsce i w UE. Drugą część pracy stanowi analiza statystyczna danych historycznych wraz z opisem metodyki wyznaczania niepewności.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa_dw.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3789

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT923b9e09959040f798add6683a65eb6f/
URN
urn:pw-repo:WUT923b9e09959040f798add6683a65eb6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page