Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Biotransformation reactions of 3-alkyl-5-hydroxy-4,5-dihydroisoxazoles esters taking place under the influence of estrase PLE

Anna Bordolińska

Abstract

The enzymatic hydrolysis of the 5-acetoxy-3-methyl-4,5-dihydroisoxazole was carried out using pig liver esterase PLE as a catalyst. The synthesis of the 5-acetoxy-3-methyl-4,5-dihydroisoxazole was conducted by the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of nitrile N-oxide generated in situ from nitroethane to vinyl acetate using the Mukaiyama method. Pig liver esterase (PLE) has been prepared as an acetone powder in the Department of Technology and Biotechnology of Medicines for the laboratory and research purpose. The protein content and the activity of the enzyme had been determined. For this purpose, the protein content was determined by using the Lowry method, whereas the specific activity – with the use of the p-nitrophenyl butyrate hydrolysis reaction. The enzymatic hydrolysis of the 5-acetoxy-3-methyl-4,5-dihydroisoxazole was examined in different conditions: in water medium (phosphate buffer pH = 7,2), in two-phase system (phosphate buffer and methyl tert-butyl ether) and in methyl tert-butyl ether saturated with phosphate buffer. Each reaction provided mixtures of ester and alcohol, which were separated. After the measurement of specific rotation, it can be stated that 5-hydroxy-3-methyl-4,5-dihydroisoxazole is a racemate, whereas non-hydrolized ester is the optically active compound. The enantiomeric excess was determined on the grounds of HPLC analysis conducted on a chiral column.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Bordolińska (FC) Anna Bordolińska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Reakcje biotransformacji estrów 3-alkilo-5-hydroksy-4,5-dihydroizoksazoli zachodzące pod wpływem esterazy PLE
Supervisor
Michał Fedoryński (FC/CDSB) Michał Fedoryński,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Fedoryński (FC/CDSB) Michał Fedoryński,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
ester metylowy 5-hydroksy-4,5-dihydroizoksazolu, hydroliza enzymatyczna, esteraza PLE
Keywords in English
methyl 5-hydroxy-4,5-dihydroisoxazole, enzymatic hydrolysis, esterase PLE
Abstract in Polish
Przeprowadzono badania hydrolizy enzymatycznej 5-acetoksy-3-metylo-4,5-dihydroizoksazolu z wykorzystaniem esterazy z wątroby wieprzowej PLE jako katalizatora. Syntezę 5-acetoksy-3-metylo-4,5-dihydroizoksazolu przeprowadzono drogą 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-tlenku nitrylu generowanego in situ z nitroetanu do octanu winylu, wykorzystując metodę Mukaiyama. Esterazę z wątroby wieprzowej (PLE) przygotowano w postaci proszku acetonowego w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na potrzeby zajęć laboratoryjnych i badań naukowych. Oznaczono zawartość białka oraz aktywność preparatu. W tym celu skorzystano z metody Lowry’ego do oznaczania zawartości białka. Aktywność właściwą wyznaczono wykorzystując reakcję hydrolizy maślanu p- nitrofenylu. Zbadano przebieg reakcji hydrolizy enzymatycznej 5-acetoksy-3-metylo-4,5-dihydroizoksazolu w różnych warunkach: w środowisku wodnym (bufor fosforanowy o pH = 7,2), w układzie dwufazowym (bufor fosforanowy i eter tert-butylowo-metylowy), w eterze tert-butylowo-metylowym nasyconym buforem fosforanowym. Uzyskano mieszaniny estru i alkoholu, które rozdzielano. Po przeprowadzeniu pomiaru skręcalności stwierdzono, iż 5-hydroksy-3-metylo-4,5-dihydroizoksazol jest racematem, a niezhydrolizowany ester związkiem optycznie czynnym. Na podstawie analizy HPLC na kolumnie chiralnej wyznaczono jego nadmiar enancjomeryczny.
File
  • File: 1
    ANNA BORDOLIŃSKA PRACA INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8513

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT922d052d07834e8d861cfa22b84045f5/
URN
urn:pw-repo:WUT922d052d07834e8d861cfa22b84045f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page