Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of developing interfacial surface in technological processes

Piotr Marcin Kędzierski

Abstract

The main thread and the basic objective of the work is to discuss methods of developing interfacial surfaces and their application in chemical industry processes. The first chapters present the meaning and definition of the interface and phenomena occurring at this limit, as well as the dependence of the speed of the processes carried out on the degree of development of this surface. Also discussed are the basic issues of phase transitions, surface phenomena occurring at the interface, as well as the role of diffusion phenomena at this interface in heterogeneous processes. The following chapters present and describe the basic methods for developing the interface. Various types of stationary infills (shelves, rings, saddles, shapes, packages of structural fillings) are discussed, their properties, construction, materials from which they are made and use in chemical industry processes. Mobile fillings were also presented as well as the influence of mixing by means of mechanical agitators and equipment such as sprinklers, distributors, redistributors or spray nozzles were analyzed, which allow to ensure good contact between the reacting components in mass transfer processes. In the further part of the work, selected processes were discussed in which the above-mentioned methods, such as rectification, extraction or leaching, were widely used. As a summary, the directions of development of modern solutions used to obtain the best degree of development of interfaces in technological processes as well as the limitation of their application were indicated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Marcin Kędzierski (FCEMP) Piotr Marcin Kędzierski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Metody rozwijania powierzchni międzyfazowych w procesach technologicznych
Supervisor
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
powierzchnia międzyfazowa, wypełnienia, zraszacze, dysze rozpylające, mieszadła
Keywords in English
interfacial surface, fillings, sprinklers, spray nozzles, agitators
Abstract in Polish
Głównym wątek i podstawowy cel pracy stanowi omówienie sposobów rozwijania powierzchni międzyfazowych i ich zastosowania w procesach przemysłu chemicznego. W pierwszych rozdziałach przedstawiono znaczenie oraz definicję powierzchni międzyfazowej oraz zjawisk występujących na tej granicy, a także zależność szybkości przeprowadzanych procesów od stopnia rozwinięcia tej powierzchni. Omówiono również podstawowe zagadnienia dotyczące przemian fazowych, zjawisk powierzchniowych występujących na granicy faz, a także rolę zjawiska dyfuzji na tej granicy w procesach heterogenicznych. Kolejne rozdziały pracy przedstawiają i opisują podstawowe metody pozwalające na rozwijanie powierzchni międzyfazowej. Omówiono tu różnego rodzaju wypełnienia nieruchome (półki, pierścienie, siodełka, kształtki, pakiety wypełnień strukturalnych) ich właściwości, budowę, materiały z których są wykonane oraz zastosowaniu w procesach przemysłu chemicznego. Przedstawiono również wypełnienia ruchome, a także rozpatrzono wpływ mieszania za pomocą mieszadeł mechanicznych oraz urządzeń typu zraszaczy, dystrybutorów, redystrybutorów, czy dysz rozpylających, które pozwalają na zapewnienie dobrego kontaktu między reagującymi składnikami w procesach przenikania masy. W dalszej części pracy omówiono wybrane procesy, w których szerokie zastosowanie znalazły wyżej wymienione metody, takie jak rektyfikacja, ekstrakcja, czy ługowanie. W ramach podsumowania wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych rozwiązań stosowanych w celu uzyskania najlepszego stopnia rozwinięcia powierzchni międzyfazowych w procesach technologicznych, a także ograniczenia ich stosowania.
File
  • File: 1
    274161_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29967

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91f53642e6f74c5eb4a9e118d69750a3/
URN
urn:pw-repo:WUT91f53642e6f74c5eb4a9e118d69750a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page