Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact of SAP dosing method on concrete frost resistance

Jan Jakub Kundera

Abstract

The purpose of this work is to explore the topic of internal curing of concrete and to study the effects of using superabsorbent polymers as an additive to concrete and in particular the impact of the polymer dosage method on composite frost resistance. The work was divided into two parts. The first shows the issues related to general knowledge about concrete technology. It describes the basic ingredients, methods of concrete modification and curing. Characterization of superabsorbent polymers was also carried out. Further on, the topic of concrete durability, in particular frost durability was discussed. The second part of the work describes the own research carried out, presents the results and analyzes. The tests checked the impact of the superabsorbent polymer dosage method on selected concrete properties. Tests of consistency, compressive strength and frost resistance allowed to compare and evaluate the difference between the reference composition and polymer modified compositions. The research showed that the addition of superabsorbent polymer reduces the compressive strength of concrete, which may be due to the network of pores built inside the concrete. However, a significant decrease in strength loss after cyclic freezing and thawing of samples was observed in the compositions with previously activated polymer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Jakub Kundera (FCE) Jan Jakub Kundera,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ sposobu dozowania SAP na mrozoodporność betonu
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
61
Internal identifier
DIL-5607
Reviewers
Paweł Łukowski (FCE/ICE) Paweł Łukowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, SAP, polimer superabsorpcyjny, modyfikacja betonu, pielęgnacja wewnętrzna, mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie
Keywords in English
concrete, SAP, superabsorbent polymer, concrete modification, internal curing, frost resistance, compressive strength
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu zgłębienie tematu pielęgnacji wewnętrznej betonu oraz zbadanie efektów zastosowania polimerów superabsorpcyjnych jako dodatek do betonu, a w szczególności wpływu sposobu dozowania polimeru na trwałość mrozową kompozytu. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej poruszane są zagadnienia związane z ogólną wiedzą o technologii betonu. Opisane są w niej podstawowe składniki, sposoby modyfikacji i pielęgnacji betonu. Dokonano również próby charakterystyki polimerów superabsorpcyjnych. W dalszej części pracy poruszony został temat trwałości betonu, a w szczególności trwałości mrozowej. W drugiej części pracy opisano przeprowadzone badania własne, zaprezentowano wyniki oraz dokonano ich analizy. Badania sprawdzały wpływ sposobu dozowania polimeru superabsorpcyjnego na wybrane właściwości betonu. Badania konsystencji, wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności pozwoliły porównać oraz ocenić różnicę między składem referencyjnym, a składami modyfikowanymi polimerem. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatek polimeru superabsorpcyjnego wpływa na obniżenie wytrzymałości na ściskanie betonu, czego przyczyną może być zbudowana wewnątrz betonu sieć porów. Zaobserwowano jednak znaczny spadek strat wytrzymałości po cyklicznym zamarzaniu i rozmarzaniu próbek, w składach z aktywowanym uprzednio polimerem.
File
  • File: 1
    Praca_inż-Kundera_Jan-276570.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29808

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91de076813e64407b4e21d76de1e0b7f/
URN
urn:pw-repo:WUT91de076813e64407b4e21d76de1e0b7f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page