Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wykonanie programu do obliczeń cieplnych komory paleniskowej kotła za pomocą metody CKTI

Maciej Misztal

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Misztal (FPAE) Maciej Misztal,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2007
Issue date (year)
2007
Pages
76
Internal identifier
MEL; PD-215
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jerzy Kuta (FPAE/IHE) Jerzy Kuta,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepłownictwo, kotły parowe, modelowanie matematyczne, programowanie C++
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem omawianej pracy inżynierskiej, jest stworzenie aplikacji funkcjonującej w obecnie, powszechnie stosowanych systemach operacyjnych z rodziny Windows, która będzie dokonywać obliczeń cieplnych kotła za pomocą tzw. „Metody Radzieckiej”.
File
  • File: 1
    Praca Inzynierska Misztal.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91d95fd22a7142b493c4bb4e814bc5a3/
URN
urn:pw-repo:WUT91d95fd22a7142b493c4bb4e814bc5a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page