Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Warunki współpracy kolektorów słonecznych z konwencjonalnymi źródłami ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym

Paweł Wultański

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wultański (FPAE) Paweł Wultański,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
68
Internal identifier
MEL; PD-3455
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kolektory słoneczne, instalacje kolektorów słonecznych w budynkach wielorodzinnych, sieć ciepłownicza, konwencjonalne źródła ciepła w systemie ciepłowniczym
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy było przeanalizowanie działania instalacji kolektorów słonecznych mających wspomagać podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym podłączonym poprzez węzeł cieplny do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz wpływu zwiększonej liczby takich instalacji na funkcjonowanie sieci ciepłowniczych i zasilających je konwencjonalnych źródeł ciepła. Na podstawie danych pochodzących z bazy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla stacji Warszawa Okęcie wyznaczono średnie wartości natężenia promieniowania słonecznego padającego na wybraną płaszczyznę pochyloną dla poszczególnych godzin dnia w każdym miesiącu. Następnie przedstawiono pobory ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej z dwóch rzeczywistych węzłów cieplnych zasilających budynki wielorodzinne o różnej liczbie mieszkańców. Opisano również aspekty dotyczące kolektorów słonecznych oraz układów ich instalacji. Na podstawie prostego bilansu cieplnego zbiornika akumulującego, uwzględniając określone założenia funkcjonowania instalacji, stworzono w arkuszu MS Excel model jej działania w cyklu dobowym. Za jego pomocą dokonano analizy pracy instalacji w przykładowe dni robocze oraz wolne od pracy w okresie letnim i zimowym we wspomnianych wcześniej budynkach. Obliczeń pokrycia odpowiedniego zapotrzebowania na ciepło w określonych miesiącach dokonano stosując metodę φ-f chart. Następnie przedstawiono schematycznie warianty współpracy zbiornika akumulacyjnego z węzłem cieplnym. Oszacowano, dla przyjętych założeń i różnych przypadków odpowiedniego dla okresu letniego pokrycia zapotrzebowania przez kolektory słoneczne, zmianę zużycia paliwa oraz produkcji energii elektrycznej (dla pracy w kogeneracji) i ciepła dla wybranych wariantów źródeł konwencjonalnych.
File
  • File: 1
    Paweł_Wultański_inż_2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9171

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91cf2179b86b46b9bb41050fe80c8eda/
URN
urn:pw-repo:WUT91cf2179b86b46b9bb41050fe80c8eda

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page