Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction design of a multifunctional steel roof

Arkadiusz Malinowski

Abstract

The subject of the thesis is a steel carport project. The work consists of a descriptive part, which presents the construction systems of steel sheds, and a design part, which contains static and strength calculations of the subject carport and drawing documentation. The carport was designed for 12 car stands. The main transverse system of the structure is a Y-type frame. The advantages of this system are: protection against atmospheric conditions and simple rainwater drainage, short duration of the project due to the possibility of prefabrication of individual parts of the shed or the aesthetic appearance of the structure. The work consists of five chapters. Chapter 1 covers the introduction and purpose of the work. The second chapter presents the used carport construction systems. Describes the elements found in shelters and contains examples of solutions for such constructions. The third chapter is a general description of the structure and design assumptions. The fourth chapter contains static and strength calculations for individual world systems. The fifth chapter, on the other hand, includes drawing documentation of the designed car shelter. At the end of the work, a summary, a list of literature and standards as well as a list of illustrations and tables contained in the content of the work are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Malinowski (FCEMP) Arkadiusz Malinowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny wiaty wielofunkcyjnej o konstrukcji stalowej
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wiata, układ poprzeczny, konstrukcja stalowa, projekt konstrukcyjny
Keywords in English
shed, transverse system, steel structure, structural design
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt wiaty samochodowej o konstrukcji stalowej. Praca składa się z części opisowej, w której przedstawiono układy konstrukcyjne wiat stalowych, oraz z części projektowej, która zawiera obliczenia statyczno - wytrzymałościowe przedmiotowej wiaty samochodowej oraz dokumentację rysunkową. Wiata została zaprojektowana na 12 stanowisk samochodowych. Główny układ poprzeczny konstrukcji stanowi rama typu Y. Zaletami takiego układu są min.: ochrona przed warunkami atmosferycznymi oraz proste oprowadzenie wód opadowych, krótki czas realizacji przedsięwzięcia poprzez możliwość prefabrykacji poszczególnych części wiaty czy estetyczny wygląd konstrukcji. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział 1 obejmuje wprowadzenie i cel pracy. Drugi rozdział przedstawia stosowane układy konstrukcyjne wiat samochodowych. Opisuje elementy występujące w wiatach oraz zawiera przykłady rozwiązań takich konstrukcji. Trzeci rozdział stanowi ogólny opis konstrukcji oraz założenia projektowe. Czwarty rozdział zawiera obliczenia statyczno - wytrzymałościowe poszczególnych ustrojów wiaty. Natomiast piąty rozdział obejmuje dokumentację rysunkową zaprojektowanej wiaty. Na końcu pracy przedstawiono podsumowanie, spis literatury i norm oraz wykaz ilustracji i tabel zamieszczonych w treści pracy.
File
  • File: 1
    Projekt_konstrukcyjny_wiaty_wielofunkcyjnej_o_konstrukcji_stalowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26603

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91c856c0da014779bf64acf95d66c7ce/
URN
urn:pw-repo:WUT91c856c0da014779bf64acf95d66c7ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page