Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project a hall of truss and pillar steel adapted to suspended transport

Kamil Watkowski

Abstract

The aim of this thesis was to project a hall of truss and pillar steel adapted to suspended transport, namely all the structural elements of the hall. Before strength calculations were made, construction and material solutions had been selected.. The second and the third chapter of the thesis present the characteristics of steel halls as well as information regarding types of steel halls. Furthermore, they focus on solutions to design lightweight housing halls as well as the division of panels and the process of producing sandwich panels. They also present structural profiles for attaching panels. The fourth chapter is a technical description of the planned hall. This section describes functional-utility program, construction and material assumptions as well as wall and roof concentration. This chapter describes in details the suspended gantry, connections in the designed structure, the storage and erection of steel structure. Moreover, it presents the basic fire protection of the designed hall. The fifth part of this thesis includes the static - strength calculations of all components of the designed hall. On the basis of the existing standards variable loads acting on the object were collected. Both the collected charge and the loads of the crane, were introduced into Autodesk Robot Structural Analysis. Elements such as purlins, lattice girder elements (upper chord, lower chord, diagonals), the column and the head of the column were estimated. The sixth part of this thesis consists of verification of steel rods and verification of connections in the form of notes derived from Autodesk Robot Structural Analysis program. The last part of the thesis focuses on structural steel used in the designed hall. It also includes the summary and conclusions made from the calculations. This section comprises construction – executive drawings and detailed drawings of connections of the designed steel hall.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Watkowski (FCEMP) Kamil Watkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt hali o stalowej konstrukcji wiązarowo-słupowej przystosowanej do transportu podwieszonego
Supervisor
Marek Borkowski (FCEMP/ICEn) Marek Borkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Borkowski (FCEMP/ICEn) Marek Borkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
hala stalowa, płyta warstwowa, suwnica, kratownica, transport podwieszony.
Keywords in English
steel hall, sandwich panel, crane, grate, suspended transport
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska obejmuję projekt hali stalowej konstrukcji wiązarowo - słupowej przystosowanej do transportu podwieszonego, a dokładniej wszystkich elementów konstrukcyjnych tej hali. Przed przystąpieniem do obliczeń wytrzymałościowych dokonano wyboru rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Rozdział 2 i 3 pracy dyplomowej,to części teoretyczna w której przedstawiono charakterystykę hal stalowych, dokonując jednocześnie podziału tych hal. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne lekkiej obudowy hal, gdzie dokonano podziału płyt warstwowych i przedstawiono proces produkcji płyt warstwowych. Przedstawiono również profile konstrukcyjne służące do mocowania płyt warstwowych. Rozdział 4 pracy dyplomowej to opis techniczny projektowanej hali. W dziale tym opisano program funkcyjno – użytkowy, założenia konstrukcyjno – materiałowe, stężenia dachowe i ścienne.Wskazano zastosowaną suwnicę podwieszoną, połączenia w projektowanej konstrukcji, opisano składowanie i montaż konstrukcji stalowej, opisano również podstawową ochronę przeciwpożarową projektowanej hali. Rozdział 5 niniejszego opracowania zawiera obliczenia statyczno – wytrzymałościowe wszystkich elementów konstrukcyjnych projektowanej hali. Na podstawie obowiązujących norm zebrano obciążenia działające na halę. Następnie zebrane obciążenia, wraz z obciążeniami od suwnicy, wprowadzono do programu Autodesc Robot Structural Analysis. Dobrane i zwymiarowane zostały elementy takie jak: płatew, elementy dźwigara kratowego (pas górny, pas dolny, krzyżulce), oraz słup. Zwymiarowano również głowicę słupa. W rozdziale 6 pracy dyplomowejdokonano weryfikacji prętów stalowych i weryfikacjipołączeń elementów konstrukcyjnych w postaci notek obliczeniowych z programu Autodesc Robot Structural Analysis. Ostatnia część pracy dyplomowej, rozdział 7 i 8, obejmuje zestawienie stali konstrukcyjnej projektowanej hali oraz podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych obliczeń. W części tej zostały zamieszczone rysunki konstrukcyjno – wykonawcze, wraz z rysunkami szczegółowymi połączeń elementów projektowanej hali stalowej.
File
  • File: 1
    KW_praca_inżynierska_239536.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4356

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT918a13e9b34e4aa296043fe88c179f1f/
URN
urn:pw-repo:WUT918a13e9b34e4aa296043fe88c179f1f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page