Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ składu atmosfery reaktywnej użytej w procesach azotowania i węgloazotowania jarzeniowego w obszarze plazmy na właściwości warstw wytworzonych w tych procesach na stali 316L

Artur Sinkiewicz

Abstract

This study presents results of examinations of microstructure and properties of the nitride and carbonitred layers produced on AISI 316L austenitic stainless steel by low-temperature glow discharge active screen plasma nitriding. The influence of gas composition on the nitrided and carbonitred layers has been investigated. It has been checked that thickness, roughness, hardness, chemical composition and corrosion properties of the nitrided and carbonitred layers produced on the AISI 316L steel samples depends on the gas composition.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Artur Sinkiewicz (WIM) Artur Sinkiewicz Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Wpływ składu atmosfery reaktywnej użytej w procesach azotowania i węgloazotowania jarzeniowego w obszarze plazmy na właściwości warstw wytworzonych w tych procesach na stali 316L
Promotor
Tomasz Borowski (WIM/ZIP) Tomasz Borowski Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Materiałowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.002060
Recenzenci
Jerzy Robert Sobiecki (WIM/ZIP) Jerzy Robert Sobiecki Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM) Tomasz Borowski (WIM/ZIP) Tomasz Borowski Zakład Inżynierii Powierzchni (WIM/ZIP)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
Stal 316L, stal austenityczna odporna na korozję, azotowanie jarzeniowe, węgloazotowanie jarzeniowe,
Słowa kluczowe w języku angielskim
AISI 316L steel, austenitic stainless steel, Glow discharge nitriding, Glow discharge carbonitriding
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawiono wyniki badań warstw azotowanych oraz węgloazotowanych wytworzonych na austenitycznej stali odpornej na korozję AISI 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania oraz węgloazotowania jarzeniowego w obszarze plazmy z wykorzystaniem aktywnego ekranu. Zbadano wpływ składu atmosfery na właściwości warstw. Zbadano grubość warstw, chropowatość powierzchni, twardość, skład chemiczny oraz właściwości korozyjne warstw.
Plik pracy
  • Plik: 1
    DYPLOM Artur Sinkiewicz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10391

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT917692bafe5f415387ea639805b9774e/
URN
urn:pw-repo:WUT917692bafe5f415387ea639805b9774e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony