Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of gas composition used in glow discharge active screen plasma nitriding and carbonitriding on properties of nitrided and carbonitrided layers produced on AISI 316L stainless steel

Artur Sinkiewicz

Abstract

This study presents results of examinations of microstructure and properties of the nitride and carbonitred layers produced on AISI 316L austenitic stainless steel by low-temperature glow discharge active screen plasma nitriding. The influence of gas composition on the nitrided and carbonitred layers has been investigated. It has been checked that thickness, roughness, hardness, chemical composition and corrosion properties of the nitrided and carbonitred layers produced on the AISI 316L steel samples depends on the gas composition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Sinkiewicz (FMSE) Artur Sinkiewicz,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ składu atmosfery reaktywnej użytej w procesach azotowania i węgloazotowania jarzeniowego w obszarze plazmy na właściwości warstw wytworzonych w tych procesach na stali 316L
Supervisor
Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002060
Reviewers
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Stal 316L, stal austenityczna odporna na korozję, azotowanie jarzeniowe, węgloazotowanie jarzeniowe,
Keywords in English
AISI 316L steel, austenitic stainless steel, Glow discharge nitriding, Glow discharge carbonitriding
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono wyniki badań warstw azotowanych oraz węgloazotowanych wytworzonych na austenitycznej stali odpornej na korozję AISI 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania oraz węgloazotowania jarzeniowego w obszarze plazmy z wykorzystaniem aktywnego ekranu. Zbadano wpływ składu atmosfery na właściwości warstw. Zbadano grubość warstw, chropowatość powierzchni, twardość, skład chemiczny oraz właściwości korozyjne warstw.
File
  • File: 1
    DYPLOM Artur Sinkiewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10391

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT917692bafe5f415387ea639805b9774e/
URN
urn:pw-repo:WUT917692bafe5f415387ea639805b9774e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page