Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

"GoTogethr" application commercialization project

Agnieszka Helena Zagórna

Abstract

The mobile app market is growing rapidly nowadays and all of the forecasts are predicting that this trend will be constant or even will be increasing in the future. The most popular kind of mobile applications are social networking ones. Among them in Poland, Facebook is very popular together with its apps: Messenger, WhatsApp and Instagram. At the same time, people are more and more willing to move to another city or even to move abroad. Migrations are becoming motivated to a lesser extent by the necessities and needs and more by desires to grow, learn new language, new culture or to see the world. Less and less people are lacking Internet access, that is why people can have broader or rarer hobbies – they can for example get to know culture and traditions of people from all around the world. GoTogethr app, as an social networking app meant to be used to meet new people and to take part together in (mainly rare) organized events, perfectly fits into those trends. However, when the app has been published for the first time, it did not get as popular as expected. Answer to the question “Why didn’t it get popular?” was the main purpose of this thesis alongside with creating a good plan to publish the app again. The mobile applications market with its trends and potential GoTogethr app competitors has been analysed in the first part of this paper. The main competitor for the GoTogethr app on the polish market is the app named Findbuddy. However, missions of these apps differ significantly. In the next part of this paper a business plan for GoTogethr application have been created, including marketing and financial plan. Then the app has been analysed in context of its functionality and architecture and the project of possible improvements has been created. Some of the improvements needed to be implemented to make the app available for more users, while some of them just made the app more pleasant to use. At the last part of this paper test scenarios for the app have been created, analysis of effectivity have been conducted using different indicators and evaluation of the project has been conducted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Helena Zagórna (FPE) Agnieszka Helena Zagórna,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt komercjalizacji aplikacji „GoTogethr”
Supervisor
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
biznesplan, aplikacja mobilna, SWOT, PEST, Business Model Canvas, UML
Keywords in English
business plan, mobile app, SWOT, PEST, Business Model Canvas, UML
Abstract in Polish
Rynek aplikacji mobilnych rośnie w ogromnym tempie. Wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się tego trendu w przyszłości a nawet jego wzrost. Najpopularniejszym rodzajem aplikacji są aplikacje społecznościowe. Wśród nich stale ogromną popularnością cieszy się Facebook oraz aplikacje należące do niego, takie jak Messenger, WhatsApp czy Instagram. Jednocześnie obserwowany jest trend wzrostowy w otwartości ludzi na przeprowadzki do nowych miast czy nawet krajów, migracje ludzi przestają być spowodowane koniecznością lub potrzebą, coraz częściej ich przyczyną jest chęć rozwoju i ciekawość świata. Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu sprawia że ludzie mają coraz szersze i rzadsze zainteresowania – dowiadują się np. o innych kulturach, z którymi normalnie nie mieliby styczności, o ich zwyczajach. Aplikacja GoTogethr, jako aplikacja społeczościowa służąca poznawaniu ludzi i wspólnemu uczestniczeniu w (często niszowych) wydarzeniach zorganizowanych, idealnie wpisuje się w te trendy. Przy poprzedniej publikacji uzyskała jednak słabe wyniki. Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie dlaczego aplikacja GoTogethr uzyskała słabe wyniki pomimo sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz opracowanie planu wprowadzenia jej na rynek ponownie. W pracy przeanalizowano rynek aplikacji mobilnych, panujące na nim trendy oraz aplikacje konkurencyjne. Głównym konkurentem na rynku polskim dla aplikacji GoTogethr jest aplikacja Findbuddy. Aplikacje te znacznie różnią się jednak misją. Kolejno opracowano biznesplan dla aplikacji GoTogethr, a w nim między innymi plan marketingowy i plan finansowy. Następnym krokiem była analiza aplikacji pod względem jej funkcjonalności i architektury oraz zaprojektowanie usprawnień. Część z zaprojektowanych usprawnień była konieczna aby z aplikacji mogła skorzystać większa liczba użytkowników, część zwiększała jej atrakcyjność dla potencjalnych użytkowników. W następnej kolejności zaprojektowano scenariusze testowe dla aplikacji, przeprowadzono analizę efektywności za pomocą różnych wskaźników oraz przeprowadzono ewaluację projektu.
File
  • File: 1
    praca_inz_-_Zagorna_Agnieszka_-_276086.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35281

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9173453647a448eeaf0508fb97d78c80/
URN
urn:pw-repo:WUT9173453647a448eeaf0508fb97d78c80

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page