Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Urządzenie mobilne jako interfejs do zbierania danych o aktywności fizycznej

Ligia Barbara Trojgo

Abstract

The subject of this thesis is usage of mobile devices to collect and analize data about physical activity, which come from sports machines through various sources. In particular, attention was paid to the lack of integration between the various methods of data transfer and the problems that go with it. The purpose was to create a solution for mobile devices that allows to collect data from various devices, in various way, depending on the capabilities of the device, and then transfer them to the database. The implemented application also allows you to perform a review and analysis of results from previous days.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Ligia Barbara Trojgo (WEiTI/IT) Ligia Barbara Trojgo Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Urządzenie mobilne jako interfejs do zbierania danych o aktywności fizycznej
Promotor
Tomasz Czarnecki (WEiTI/IT) Tomasz Czarnecki Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tomasz Czarnecki (WEiTI/IT) Tomasz Czarnecki Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Danuta Ojrzeńska-Wójter (WEiTI/IT) Danuta Ojrzeńska-Wójter Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
aplikacja na urządzenia mobilne, bluetooth, Web API, baza danych, Android
Słowa kluczowe w języku angielskim
mobile application, bluetooth, Web API, database, Android
Streszczenie w języku polskim
Temat niniejszej pracy dyplomowej to wykorzystanie urządzeń mobilnych do zbierania i analizy danych o aktywności fizycznej pochodzących od maszyn sportowych poprzez różne źródła. W szczególności zwrócono uwagę na brak integracji pomiędzy różnymi metodami przesyłania danych oraz problemy za tym idące. Jako cel przyjęto stworzenie rozwiązania na urządzenia mobilne pozwalającego zbierać dane z różnych urządzeń, na różne sposoby, w zależności od możliwości urządzenia, a następnie przekazanie ich do bazy danych. Zaimplementowana aplikacja pozwala także na przegląd oraz analizę wyników z poprzednich dni.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Ligia_Barbara_Trojgo_-_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32002

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9102189366894cfb873b62e7eaad2a70/
URN
urn:pw-repo:WUT9102189366894cfb873b62e7eaad2a70

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony