Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A mobile device as an interface for collecting data on physical activity

Ligia Barbara Trojgo

Abstract

The subject of this thesis is usage of mobile devices to collect and analize data about physical activity, which come from sports machines through various sources. In particular, attention was paid to the lack of integration between the various methods of data transfer and the problems that go with it. The purpose was to create a solution for mobile devices that allows to collect data from various devices, in various way, depending on the capabilities of the device, and then transfer them to the database. The implemented application also allows you to perform a review and analysis of results from previous days.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ligia Barbara Trojgo (FEIT) Ligia Barbara Trojgo,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Urządzenie mobilne jako interfejs do zbierania danych o aktywności fizycznej
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter (FEIT) Danuta Ojrzeńska-Wójter,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja na urządzenia mobilne, bluetooth, Web API, baza danych, Android
Keywords in English
mobile application, bluetooth, Web API, database, Android
Abstract in Polish
Temat niniejszej pracy dyplomowej to wykorzystanie urządzeń mobilnych do zbierania i analizy danych o aktywności fizycznej pochodzących od maszyn sportowych poprzez różne źródła. W szczególności zwrócono uwagę na brak integracji pomiędzy różnymi metodami przesyłania danych oraz problemy za tym idące. Jako cel przyjęto stworzenie rozwiązania na urządzenia mobilne pozwalającego zbierać dane z różnych urządzeń, na różne sposoby, w zależności od możliwości urządzenia, a następnie przekazanie ich do bazy danych. Zaimplementowana aplikacja pozwala także na przegląd oraz analizę wyników z poprzednich dni.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 32002

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9102189366894cfb873b62e7eaad2a70/
  URN
  urn:pw-repo:WUT9102189366894cfb873b62e7eaad2a70

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard