Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of mechanical installation of ventilation for sports hall

Dominik Karol Krupiński

Abstract

The subject of the diploma is project of mechanical ventilation for sports hall in Suwalki town. Instalation will work in two modes. Mode 1 will be activated during training for athletes, without participation of spectators. In this case will work one air handling unit – NW1. Mode 2 will be launched during a sporting event in the sports hall with the participation of spectators . The maximum numer of people in the audience is 2120. During the operation of the hall in mode 2, the NW2 and NW3 air handling units will be launched to supply fresh air to the stands. All units will be equipped with heat recovery using a rotary heat exchanger. Units are placed on the roff of the building. The main assumption of the project is to control the temperaturę in the space of sports hall by the temperaturę of the supplied air. In summer it will be necessary to collect heat gains from the building, lighting and people. In winter, however it will be necessary to cover the heat loses by ventilation systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Karol Krupiński (FEE) Dominik Karol Krupiński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji z chłodzeniem dla hali sportowej
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja, instalacja, nawiew, wywiew, hala sportowa, strumień powietrza
Keywords in English
Keywords: ventilation, installation, supply, exhaust, sports hall, air flow
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt instalacji wentylacji hali sportowej w Suwałkach. Instalacja wentylacji będzie pracowała w dwóch trybach. Tryb 1 uruchamiany będzie podczas treningu sportowców, czyli bez udziału widzów. Będzie wtedy pracowała jedna centrala – NW1. Tryb 2 uruchamiany będzie w trakcie trwania wydarzenia sportowego na hali sportowej, z udziałem widzów. Maksymalna ilość osób na widowni to 2120. W trakcie funkcjonowania hali w trybie 2, uruchamiane będą jeszcze centrale NW2 i NW3 dostarczające świeże powietrze na trybuny. Wszystkie centrale będą wyposażone w odzysk ciepła za pomocą wymienników rotacyjnych. Centrale wentylacyjne umiejscowione są na dachu budynku. Głównym założeniem pracy jest sterowanie temperaturą w przestrzeni hali sportowej za pomocą temperatury nawiewanego powietrza. W lato niezbędne będzie odebranie zysków ciepła od przegród, oświetlenia i ludzi. W zimie natomiast potrzebne będzie pokrycie strat ciepła przez układy wentylacji.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Dominik_Krupiński_PRACA_DYPLOMOWA_pdf_apd.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90da6920c8e54aa896df5dea6a6005fe/
URN
urn:pw-repo:WUT90da6920c8e54aa896df5dea6a6005fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page