Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An analysis of technological aspects of water presence in LPG

Marlena Kondrat

Abstract

Presence of the water in LPG is basically inevitable. There are many technological methods to remove water and many additives to eliminate water from LPG and splitting into two phases. Such additive should bind irreversibly water but in the same time other parameters of LPG should be intact. The major objective of this work was to execute experiments and laboratory analysis using of n – heptane. Basing on these experiments it is possible to observe methanol in water – n-heptane system. To define solubility of water and water with methanol in n – heptane was made refractometer analysis. In the next step of the work was made analysis by using gas chromatography method. In standard measurement parameters it turned out to be impossible to determine if water and methanol was present in n – heptane samples. Another experiments was concerned with surface tension of water and interfacial tension of water – n-heptane. The analysis was conducted for 1% and 5% solution of methanol in distilled water using two different methods: tensiometric and stalagmometric. Addition of methanol causes reduction of surface tension. Obtained results showed that more addition of methanol induce more reduction of surface tension. The stalagmometric experiment for interfacial tension in water – n-heptane system was executed for the same methanol solutions. For this parameter was observed the same observation as for surface tension. The tensiometric experiment for interfacial tension in water – n-heptane system was conducted using solubilizing additive too. This additive was added in single drop from. Addition of one drop was caused with change of its concentration about 66ppm. In the experiment was addend 10 drops of additive. The additive caused reduction of interfacial tension.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marlena Kondrat (FCEMP) Marlena Kondrat,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza technologicznych aspektów obecności wody w LPG
Supervisor
Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Grabowski (FCEMP/IC) Paweł Grabowski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maciej Paczuski (FCEMP/IC) Maciej Paczuski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
woda, LPG, n-heptan, metanol, napięcie powierzchniowe, rozpuszczalność
Keywords in English
water, LPG, n-heptane, methanol, surface tension, solubility
Abstract in Polish
Obecność wody w LPG jest właściwie nieunikniona. Aby pozbyć się wody stosuje się różnego rodzaju zabiegi technologiczne oraz wprowadza się dodatki. Dodatek taki powinien wiązać nieodwracalnie wodę, nie pogarszając jednocześnie żadnych parametrów LPG. Celem pracy było przeprowadzeniem doświadczeń i analiz laboratoryjnych z zastosowaniem n-heptanu jako odpowiednika LPG. Na podstawie tych badań można ocenić zachowanie metanolu w układzie woda-n-heptan. Dokonano pomiarów współczynników refrakcji, które nie wykazały obecności wody ani metanolu w n-heptanie. Kolejną analizę wykonano metodą chromatografii gazowej. W określonych parametrach pomiarowych nie udało się określić ile wody rozpuściło się w n-heptanie. Przeprowadzono badania wpływu metanolu na napięcie powierzchniowe wody oraz napięcie międzyfazowe układu woda-n-heptan. Oznaczenie dokonano dwoma metodami. Oznaczenie stalagmometryczne i tensjometryczne napięcia powierzchniowego przeprowadzono dla 1 % i 5 % metanolu dodawanych do wody destylowanej. Wartość napięcia powierzchniowego obniżyła się po dodaniu metanolu, a większy spadek zaobserwowano po zdaniu większej ilości alkoholu. Oznaczenie stalagmometryczne napięcia międzyfazowego układu woda-n-heptan przeprowadzono dla 1% i 5% metanolu. Zaobserwowano obniżenie napięcia międzyfazowego po dodaniu tych ilości a większe stężenie dodatku pogłębia to obniżenie. Świadczy to o tym, że metanol sprzyja rozpuszczalności. Oznaczenie tensjometryczne napięcia powierzchniowego przeprowadzono dla dodatku solubilizującego dodanego w ilości dziesięciu kropel. Jedna kropla stanowiła 66ppm. Dodatek solubilizujący obniżył napięcie powierzchniowe n-heptanu.
File
  • File: 1
    253876_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9504

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90b800fbfd854133a74d33f45bd3315c/
URN
urn:pw-repo:WUT90b800fbfd854133a74d33f45bd3315c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page