Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of recording studio as a sustainable building

Paweł Kołakowski

Abstract

The purpose of this thesis is to create a concept project of a recording studio which is developed according to assumptions of sustainable development. The first part of thesis is a definition of „recording studio” and more precise explanation of the purpose of this thesis. Next part accounts theoretical basics and discusses computer programs used in the process. Further, the outlines that recording studio must fulfill are specified and explained. Thereafter architectural concept is presented and described. It consists of rooms’ geometry, constructions of inside and outside walls and ceilings. All partitions should have their acoustic isolation levels measured. Then, two selected rooms are modeled and imported into computer program in order to perform their acoustic simulations. Detailed discussion indicating potential problems or bad parameters is conducted afterwards. The next part of the thesis contains proposal of acoustic adaptations for the two rooms, selected in the first part, in order to improve their acoustic parameters. The materials and solutions used in the process are also presented. Then, new upgraded models are described along with the results from presented acoustic simulations. They are discussed in detail and compared with previous ones. The last part is a summary and a suggestion of technological solutions, coherent with the assumptions of sustainable development that can be applied.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Kołakowski (FCE) Paweł Kołakowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Koncepcja Studia nagrań w technologii zrównoważonego rozwoju
Supervisor
Ryszard Robert Gajewski (FCE/ICE) Ryszard Robert Gajewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
80+załączniki
Internal identifier
DIL-4679
Reviewers
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE/ICE) Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Ryszard Robert Gajewski (FCE/ICE) Ryszard Robert Gajewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: projekt, akustyka, studio nagraniowe, architektura, zrównoważony rozwój
Keywords in English
Key words: project, acoustics, recording studio, architecture, sustainable development
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest stworzenie koncepcji projektu studia nagrań, uwzględniającej założenia zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Zaczynając od objaśnienia pojęcia „studio nagrań” i celu pracy, poprzez wyjaśnienie podstaw teoretycznych, a następnie omówienie oprogramowania komputerowego użytego w czasie tworzenia pracy, wymienione zostaną wytyczne, które określają jakie warunki muszą być spełnione, by móc nazwać budynek studiem nagraniowym. Przedstawiona i objaśniona zostanie przyjęta koncepcja architektoniczna, w tym geometria pomieszczeń, konstrukcje ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropów, wraz z określeniem ich poziomów izolacyjności akustycznej. Następnie wybrane pomieszczenia, bez adaptacji akustycznej, zostaną zamodelowane i wprowadzone do programu, w celu wykonania symulacji akustycznych. Po przedstawieniu wyników symulacji, nastąpi ich szczegółowe omówienie z zaznaczeniem ewentualnych problemów lub parametrów wymagających poprawy. Kolejną częścią pracy jest zaproponowanie adaptacji akustycznej, wcześniej wybranych pomieszczeń, mającej na celu poprawę ich parametrów akustycznych. Omówione zostaną użyte materiały i ustroje akustyczne oraz sposób i cel ich zastosowania. Przygotowane zostaną nowe modele wybranych pomieszczeń, które ponownie będą wprowadzone do programu komputerowego, celem przeprowadzenia symulacji akustycznych. Następnie otrzymane wyniki zostaną dokładnie opracowane, a także skonfrontowane z rezultatmi sprzed adaptacji akustycznej. Ostatnia część pracy stanowi podsumowanie oraz przedstawienie propozycji zastosowania technologii i rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Kołakowski_Paweł_-_234674.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12482

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT908ffdd24c9444f6bb6bfff16b665738/
URN
urn:pw-repo:WUT908ffdd24c9444f6bb6bfff16b665738

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page