Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

„Analysis and evaluation of external recruitment tools in a real estate management company”

Małgorzata Zofia Jabłońska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Zofia Jabłońska (FoM) Małgorzata Zofia Jabłońska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena narzędzi rekrutacji zewnętrznej w firmie zarządzającej nieruchomościami
Supervisor
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Karolina Kitzman (FoM/CMP) Karolina Kitzman,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: innowacja, narzędzia rekrutacji, proces rekrutacji, chatbot, użyteczność.
Keywords in English
Keywords: innovation, recruitment tools, recruitment process, chatbot, usability.
File
  • File: 1
    POLITECHNIKA-_286027_KONCOWA_WERSJA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29643

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9087b64bd3d843899af433903e74d6a0/
URN
urn:pw-repo:WUT9087b64bd3d843899af433903e74d6a0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page