Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distributed Computing Practical Usage of .net 3.5 Framework

Rafał Maciąg

Abstract

This paper describes project and implementation of a system, that manages distributed computing. The project does not assume specially prepared application, The only requirement is that the application can work in a batch mode. The author presents advantages and disadvantages of .NET Framework 3.5 usage. Especially, Windows Communication Foundation, which is a communication framework, is presented in details. Additionally, new C# language feature — Language Integrated Query is also descńbed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Maciąg (FEIT/ICS) Rafał Maciąg,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System dystrybucji zadań. Praktyczne wykorzystanie technologii .NET 3.5
Supervisor
Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
Obliczenia rozproszone, WCF, LINQ, WPF, TxF, .NET 3.5, WPF
Keywords in English
Distributed computing, WCF, LrNQ, TxF, .NET 3.5, WPF
Abstract in Polish
Praca opisuje projekt i implementację systemu do równoległego przeprowadzania obliczeń w środowisku rozproszonym. System wymaga od programu realizującego obliczenia możliwości pracy wsadowej. Autor przedstawia ponadto zalety i wady wykorzystania technologii .NET w wersji 3.5 w opracowanym projekcie. W szczególności został omówiony jeden z jej filarów - Windows Communication Foundation — platforma służąca do implementacji systemów się komunikujących. Dodatkowo zostały omówione zapytania do kolekcji i do tabel bazodanowych zintegrowane w języku C#, przy wykorzystaniu Language Integrated Query.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90872c8581494336ae25a06ecb562673/
URN
urn:pw-repo:WUT90872c8581494336ae25a06ecb562673

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page