Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

School of Craftsmanship on Zabkowska Street

Anna Natalia Dacewicz

Abstract

School of Crafts at Ząbkowska Street A Praga district in Warsaw is one of the most authentic district in the city. Second World War did not influence the structure of the district such as Zoliborz or Mokotow. It kept its unique buildings, local color and traditions. One of the most amazing elements of Praga's identity is small crftsmen pavilions. A history of Praga's crafts is very long and interesting. Very often, those places are by generations of one family. They produce beautiful, timeless objects, known worldwide. Unfortunately, the transformation of 1989 caused the collapse of vocational education in Poland. Nowadays, most of the craftsmen are in advanced age and the do not have successors , to whom they could have passed the their knowledge and shop. In order to keep this tradition, I came up with an idea to propose School of Praga's crafts in a heart of the district- Zabkowska Street. The school is placed on a site with a number 8/10, next to the Rozycki Market. Currently, there is a parking lot out there. Designing the building, I decided to create a city infill, which stands next to another building on the right site, and recreating the historic market passage on the left site. The building has a shape of the letter 'S'. It contains two courtyards, one more public, second more private connected with Centrum Kreatywnosci Targowa. The building has exhibition space, coffee shop, lecture hall, library, administration room and workshops. The more representative part is placed on the site of Zabkowska Street. To remain the character of the street, the ground floor is glazed. On higher levels, there is a grid made out of ceramic tiles, creating the acoustic barrier form the busy street, and create interesting light effects. A motive of ceramic tiles is continued inside, where parts of the walls are made of the those lements. The entrance zone is organized from Zabkowska Street. Its untypical shape was designed based on the building, which were here before. The place where the enterance was designed, is the place of the Julian Rozycki house, which was demolished in 1945. More private part, was designed on the south side. There are big workshops, fully equipped, with the facilities. Windows in this part are smaller,with windowsill at 80 cm height. From the workshops there is a splendid view of roofs of the Market's pavilions, which seen from up are creating interesting mosaics. Trying to linked to the local color of the neighborhood,in project brick was introduced. Because of the postindustrial character of the district , there are many buildings made out of this material. Many older residential building are made out of brick. Also architects designing on Praga there days, are taking inspiration of it. The variety of bricks and motives recall the crafts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Natalia Dacewicz (FA) Anna Natalia Dacewicz,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Szkoła Fachów Praskich przy ulicy Ząbkowskiej
Supervisor
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1875/L
Reviewers
Artur Filip (FA/CUDPP) Artur Filip,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
edukacja, szkoła, rzemiosło, Praga,
Keywords in English
education, school, crafts, Praga district,
Abstract in Polish
Szkoła Fachów Praskich przy ulicy Ząbkowskiej Warszawska Praga jest najbardziej autentyczną dzielnicą Warszawy. Działania wojenne nie dotknęły Pragi w takim stopniu jak Żoliborz czy Mokotów. Zachowała się tam charakterystyczna zabudowa, koloryt lokalny i tradycje. Jedną z wyjątkowych elementów na Pradze są niewielkie zakłady rzemieślnicze. Historia praskiego rzemiosła jest bardzo długa i niezwykła. Często są zakłady unikatowe, produkujące piękne, ponadczasowe obiekty na skale światową. Na Pradze można spotkać kapeluszników, stolarzy, ramiarzy, itd. Niestety transformacje po 89' roku spowodowały upadek kształcenia zawodowego. W tym momencie wielu rzemieślników jest już w podeszłym wieku i nie mają komu przekazać zakładów, które dobrze prosperują. Aby zachować tą tradycje, która niewątpliwie jest elementem tożsamości dzielnicy, w swoim projekcie dyplomowym zaproponowałam Szkołę Fachów Praskich w samym centrum Starej Pragi przy ulicy Ząbkowskiej. Szkoła znajduje się na działce o numerze 8/10, zaraz przy Bazarze Różyckiego. Obecnie na działce znajduje się parking samochodowy. Projektując budynek, założyłam stworzenie częściowo plomby, która po prawej stronie będzie stykać się kamienicą sąsiadującą,a po prawej zostanie odtworzone historyczne przejścia na Bazar. Bryła ma kształt litery S. Stworzone są dwa dziedzińce, jeden bardziej publiczny przy pasażu bazarowym; drugi bardziej prywatny, połączony z Centrum Kreatywności na Targowej. Budynek w swoim programie ma salę wystawową, kawiarnię, salę wykładową, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne i sale warsztatowe. Część bardziej reprezentacyjna jest umieszczona od strony ulicy Ząbkowskiej, a część warsztatowa/administracyjna od strony Bazaru. Z powodu witrynowego charakteru budynków przy Ząbkowskiej, parter został przeszklony, na wyższych kondygnacjach natomiast została nałożona siatka z pustaków ceramicznych tworząca izolacje akustyczną od ruchliwej ulicy, a także tworząca ciekawe efekty światłocieniowe. We wnętrzu wykorzystanie pustaków ceramicznych jest dalej kontynuowane, jako fragmenty ścian, a także mebel ekspozycyjny, gdzie uczniowie mogą umieszczać swoje prace. Strefa wejściowa została zorganizowana także od ulicy Ząbkowskiej. Jej nietypowy kształt wynika z nawiązania do budynków, które znajdowały się na działce wcześniej. W miejscu gdzie zaprojektowane jest wejście, stał do 1945 dom Juliana Różyckiego. Pozostał po nim niewielki ślad na ścianie budynków sąsiadującego. Ten plastyczny element sprowokował do stworzenia negatywu starego budynku w nowym. Bardziej prywatna część szkoły została zaprojektowana po stronie południowej. Znajdują się tam duże warsztaty, w których znajdują się odpowiednie narzędzia i zaplecze magazynowe. Okna w tej części są mniejsze, pasmowe, z parapetem na wysokości 80 cm. Z warsztatów rozpościera się widok na dachy Bazaru Różyckiego, które widziane z lotu ptaka tworzą bardzo ciekawą mozaikę. Nawiązując do kolorytu lokalnego dzielnicy została zastosowana cegła i różne jej wątki. Na Pradze, ze względu na jej pofabryczny charakter, znajduje się wiele budynków z tego materiału. Wiele kamienic czynszowych, nieotynkowanych odsłania ceglaną konstrukcję, a także większość najnowszych realizacji (Koneser czy Port Praski) są wykonane z cegły. Mnogość wątków ma nawiązywać do rzemiosła.
File
  • File: 1
    275697_inż_plansza1-3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33175

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9062c203a5c54c9c84df8b846b835fc7/
URN
urn:pw-repo:WUT9062c203a5c54c9c84df8b846b835fc7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page