Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of devices grid for controlling AC equipment in smart building

Arkadiusz Jan Kulesza

Abstract

This thesis considers the problems associated with reduction of energy consumption with use of smart grid of measurement and control devices. The aim of the work is to build devices communicating with each other for controlling and measuring the current consumption of the connected electric appliances. The workflow starts from description of specific assumptions about the device functions. Then the project of hardware is described, with attention to its miniaturization. The next chapter consists of description of the application level, transmission protocol between devices, creation of software for them and providing a user-friendly control interface as a computer application. Finally the last chapter summarizes the results of tests on the devices that had been carried out and considers the possibilities of making changes in them and potential ideas for the expansion of the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Jan Kulesza (FEIT) Arkadiusz Jan Kulesza,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i realizacja sieci urządzeń zarządzających odbiornikami prądu zmiennego w inteligentnym budynku
Supervisor
Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
44
Internal identifier
20/I/16
Reviewers
Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mikołaj Baszun (FEIT/MO) Mikołaj Baszun,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
inteligentna sieć pomiarowa, komunikacja PLC, pomiar energii elektrycznej, inteligentny budynek
Keywords in English
intelligent measurement grid, Power Line Communication, electric power measurement, smart building
Abstract in Polish
Niniejsza praca rozważa problemy związane z ograniczaniem zużycia energii z wykorzystaniem inteligentnej sieci urządzeń pomiarowo-sterujących. Celem pracy jest wykonanie komunikujących się ze sobą urządzeń umożliwiających sterowanie i bieżący pomiar zużycia energii przez podłączone odbiorniki energii elektrycznej. Udokumentowany został przebieg prac począwszy od ustalenia szczegółowych założeń co do działania urządzenia. Następnie opisywany jest projekt sprzętowy urządzenia, ze zwróceniem uwagi na jego miniaturyzację. Kolejny rozdział opisuje stworzenie protokołu transmisji i oprogramowania dla urządzeń oraz udostępnienie użytkownikowi przyjaznego interfejsu obsługi w postaci aplikacji komputerowej. W następnym, urządzenia zostają przetestowane a w ostatnim rozdziale efekty pracy zostają podsumowane oraz rozważane są możliwości zmian w urządzeniu i potencjalne pomysły na rozbudowę systemu.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_1017028.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13376

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT906186a9c9ef419f8cd4293b6fd2b86b/
URN
urn:pw-repo:WUT906186a9c9ef419f8cd4293b6fd2b86b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page