Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of wheel wear measurement in rail vehicles

Monika Gańko

Abstract

Wheel sets are considered to be one of the weakest links of rail vehicles. They are the elements that get damaged most often and the elements that experience wear most quickly. Consequently, the prediction and determination of wheel wear in rail vehicles is an important part of a diagnostic process which ensures enhanced safety and prolongs the effective life of rail vehicles. The purpose of this paper is to present the problem of wheel wear in rail vehicles and study the methods by which this phenomenon occurs. The study describes the phenomenon of wheel wear, provides examples of use cases, describes the methods of wheel wear testing and presents an analysis of the results of experiments, performed on the Warsaw Metro on the dates of 18-19 November 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Gańko (FT) Monika Gańko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metody badania zużycia kół w pojazdach szynowych
Supervisor
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Chudzikiewicz (FT/DCFTE) Andrzej Chudzikiewicz,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Rafał Melnik (FT/DCFTE) Rafał Melnik,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: zużycie kół w pojazdach szynowych, metody badania zużycia kół, zmęczeniowe wykruszenia na powierzchni tocznej, zmęczeniowe uszkodzenia powierzchni tocznej, płaskie miejsca, zużycie profilu koła, suwmiarka do pomiaru parametrów geometrycznych obręczy kół zestawów kołowych, defektoskopia ultradźwiękowa.
Keywords in English
Keywords: wear of wheel rail vehicles, test methods for wheel wear, fatigue chipping of the running surface, fatigue damage to the running surface, flats, wear wheel profile, caliper for measuring geometric parameters of wheels in wheel sets, ultrasonic flaw detection.
Abstract in Polish
Zestawy kołowe uważane są za jedno z najsłabszych ogniw pojazdu szynowego. Ulegają one najczęściej uszkodzeniu oraz są najszybciej zużywającymi się elementami. Dlatego przewidywanie i badanie zużycia kół w pojazdach szynowych jest istotnym elementem diagnostyki zapewniającym poprawę bezpieczeństwa jazdy oraz dłuższą eksploatacje pojazdu szynowego. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu zużycia kół w pojazdach szynowych oraz przedstawienie metod badania tego zjawiska. W pracy przedstawiono opis zjawiska zużycia kół, przykładowe rodzaje zużyć, metody badań zużycia kół oraz zaprezentowano analizę wyników badań eksperymentalnych, które odbyły się w Metrze Warszawskim w dniach 18-19 listopada 2015 roku.
File
  • File: 1
    Monika_Gańko_praca_inżynierska_Metody badania zużycia koł w pojazdach szynowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9783

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT90591294c3c44c4fa3cf334bc1434902/
URN
urn:pw-repo:WUT90591294c3c44c4fa3cf334bc1434902

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page