Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of raw materials and packages warehouse for cosmetic industry enterprise

Mateusz Więcki

Abstract

The aim of this thesis is to project raw materials and packages warehouse for factory producing cosmetic goods which ensures continuity of production with reasonable expenditures and costs. It also meets the internal standards of the enterprise. In first chapter, it was characterized cosmetic industry in Poland and its development prospects. What more, there was described the enterprise’s supply chain process and its build industrial facilities. There were set norms for cosmetics plant. Norms of process of receipting raw materials and packages, storing, supplying production lines and raw materials weighting area were widely described in the thesis. There were included EHS and forklift usage rules and identified material groups. There were elaborated project foundations and solution rating meters. The object was described from technical and building point of view. Elements of loading docks were listed. Functional areas were extracted and described. Storing and internal transport technologies were chosen. Compartment for flammable raw materials was described. There were defined transport tasks and attributed types of warehouse equipment and categories of human work. Material flow values between functional areas, their capacities and minimal count of loading docks were set down. In the end of the chapter, all data concerning the project was sum up. Transport cycle and day labour requirements were counted for tasks defined earlier in the thesis. The count of devices needed with apportionments of them were set down. It also included count of workers needed at one shift with division of work types. There were counted expenditures which were necessary to set down annual operating costs. Eventually, project foundations and solution rating meters for the project were computed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Więcki (FT) Mateusz Więcki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu surowców i opakowań dla przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej
Supervisor
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
magazynowanie, transport wewnętrzny, przedsiębiorstwo produkcyjne, branża kosmetyczna
Keywords in English
warehousing, internal transport, plant, cosmetic industry
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej jest przygotowanie projektu magazynu surowców i opakowań dla przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej, który zapewni ciągłość produkcji, przy racjonalnych nakładach i kosztach oraz będzie spełniał wewnętrzne normy badanej firmy. Scharakteryzowano współczesną polską branża kosmetyczna oraz przedstawiono perspektywy rozwoju. Opisano łańcuch dostaw badanego podmiotu oraz przestawiono obecną zabudowę przemysłową. Określono niezbędne normy, które musi spełniać przedsiębiorstwo produkujące kosmetyki. Opisane zostały obwiązujące procedury i wymagania dotyczące: procesu przyjęcia opakowań i surowców, procesu składowania, procesu zaopatrywania linii produkcyjnych oraz strefy ważenia surowców. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunku eksploatacji wózków widłowych. Zidentyfikowano i opisano grupy materiałowe. Opracowano założenia projektowe i wyznaczono mierniki oceny rozwiązania. Omówiono obiekt z punktu widzenia technicznego i budowalnego. Wymienione zostały elementy doku przeładunkowego. Wyodrębniono i opisano strefy funkcjonalne. Dokonano wyboru technologii składowania i technologii transportu wewnętrznego. Opisano pomieszczenie na surowce łatwopalne. Zdefiniowano wykonywane zadania i przypisano im typy urządzeń oraz kategorie pracy ludzkiej. Wyznaczono wartości strumienia materiałów przepływających pomiędzy strefami funkcjonalnymi i ich pojemności oraz minimalną liczbę potrzebnych doków przeładunkowych. Podsumowano wszystkie dane dotyczące projektowanego obiektu. Obliczono czasy realizacji jednego cyklu oraz dobowe pracochłonności realizacji każdego zdefiniowanego wcześniej zadania. Wyznaczono liczbę potrzebnych urządzeń ze względu na typ oraz liczbę potrzebnych pracowników na jedną zmianę roboczą według kategorii pracy ludzkiej. Określone zostały niezbędne nakładu, a na ich podstawie roczne koszty eksploatacyjne. Obliczono wartości wskaźników oceny projektu.
File
  • File: 1
    Mateusz_Więcki-inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31310

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9051dc5c5d024f63a5c2cd8d0398f1f3/
URN
urn:pw-repo:WUT9051dc5c5d024f63a5c2cd8d0398f1f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page