Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the construction of the 1.6 HDI DV6 internal combustion engine

Maciej Machnio

Abstract

The aim of this work is the analysis of the construction of the 1.6HDi DV6 internal combustion engine The first part consists the dismantling the engine and making the baseline measurements of the individual components of the crank-piston mechanism, such as: piston, connecting rod, piston rings and piston pin. This step allowed to observe how the parts are connected with each other and with what materials they are made from. Another part of the work is the modeling of the entire crank-piston mechanism in SolidWorks program. By using the assembling function it is possible to observe the movement of each element of the mechanism. The next stage of the analysis of the construction was based on the completion of the calculation of the maximum forces that act on the piston pin, connecting rod and piston rings. Making mathematical checking of their durability showed that the large part of the elements was made in accordance with the available technical literature patterns and standards. This allows to state that the engine has been made correctly, despite the fact that the literature is several years older than the appearance of the engine in the sale. It should be noticed that some of the calculations had only checking character, because the results were not reliable and the engines designing in the XXI century is different than in earlier periods of the development of internal combustion engines.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Machnio (FACME) Maciej Machnio,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza konstrukcyjna silnika spalinowego o ZS na przykładzie silnika Peugeot DV6
Supervisor
Maciej Tułodziecki (FACME/IV&CE) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zdzisław Chłopek (FACME/IV&CE) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV&CE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
58
Internal identifier
SIMR; D-1419
Reviewers
Ewa Fudalej-Kostrzewa (FACME/IV&CE) Ewa Fudalej-Kostrzewa,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV&CE) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles and Construction Engineering (FACME/IV&CE)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Silnik spalinowy, 2.Tłok, 3.Sworzeń tłokowy, 4.Korbowód
Keywords in English
1.The Engine, 2.The piston, 3.The piston pin, 4.The connecting rod
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza konstrukcyjna silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym na przykładzie silnika Peugeot 1.6 HDI DV6. Pierwsza część polegała na rozkręceniu, na części silnika i dokonanie podstawowych pomiarów poszczególnych elementów mechanizmu korbowo – tłokowego, takich jak: tłok, korbowód, pierścienie tłokowe i sworzeń tłokowy. Krok ten pozwolił na zaobserwowanie w jaki sposób części są ze dobą połączone i z jakich materiałów wykonane. Kolejną częścią pracy jest zamodelowanie całego mechanizmu korbowo – tłokowego w programie SolidWorks. Dzięki zastosowaniu funkcji złożenia widać w jaki sposób odbywa się ruch każdego elementu mechanizmu. Następny etap analizy konstrukcyjnej opierał się na zrealizowaniu obliczeń maksymalnych sił jakie działają na tłok, sworzeń, korbowód i pierścienie tłokowe. Dokonanie matematycznego sprawdzenia wytrzymałości wykazało, że duża część elementów wykonanych jest zgodnie z dostępnymi w literaturze technicznej wzorami i normami. Pozwala to stwierdzić, iż silnik został wykonany poprawnie, mimo tego, że opracowanie literatury jest kilkanaście lat starsze od momentu pojawienia się silnika w sprzedaży. Należy zaznaczyć, że niektóre obliczenia miały charakter jedynie sprawdzający, gdyż otrzymane wyniki nie były miarodajne, a projektowanie silników w XXI wieku jest inne niż we wcześniejszych okresach rozwoju silników spalinowych o zapłonie samoczynnym.
File
  • File: 1
    praca inżynierska Machnio.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12546

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT904f50eb08b7440faffa46453bd7ca00/
URN
urn:pw-repo:WUT904f50eb08b7440faffa46453bd7ca00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page